Summarize

jabłka

Produkcja jabłek w sezonie 2013/2014 w Rosji ulegnie zmniejszeniu o prawie 5 proc.

Przedstawiony w grudniu raport USDA, zawiera prognozy co do produkcji jabłek w Rosji w sezonie 2013/2014, która to zmniejszy się o prawie 5 procent i osiągnie poziom 1,2 mln ton. Powodem tego spadku są głównie wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe, które występowały w Rosji, między innymi w trakcie kwitnienia drzew. Analitycy z Banku Gospodarki Żywnościowej podają, że produkcja jabłek przeznaczonych zarówno do przetwórstwa jak i do konsumpcji bezpośredniej będzie mniejsza.

Według USDA, w sezonie trwającym od lipca, konsumpcja jabłek w Federacji Rosyjskiej nie zmieni się oraz pozostanie na stałym poziomie i wyniesie 1,95 mln ton, czyli tyle samo co w roku poprzednim. Jeśli chodzi o pozostałe gatunki owoców to poziom ich konsumpcji również będzie stabilny, co będzie spowodowane ograniczeniem konsumenckich zakupów w momencie spowolnienia gospodarczego. Jednak na dłuższy czas, oczekiwane jest utrzymanie wzrostu. Polscy producenci i eksporterzy mogą oczekiwać wysokiego popytu na polskie jabłka, ponieważ import tych owoców do Rosji może wzrosnąć w porównaniu do poprzedniego sezonu, choć możliwe, że ten wzrost może być nieznaczny. Na import jabłek do Rosji będzie miała wpływ stabilna konsumpcja i uwarunkowania podażowe.

W roku 2012 Polski eksport jabłek na rosyjski rynek wyniósł 761 tysięcy ton. Jednak struktura rosyjskiego importu jabłek zależna będzie od podaży z innych krajów, między innymi z Mołdawii, Azerbejdżanu i Serbii, z którymi polskie jabłka będą konkurowały.

Według USDA produkcja jabłek w Rosji może się zwiększać, co będzie rezultatem finansowego wsparcia ze strony rosyjskiego rządu oraz powstawania nowych sadów w latach 2012-2020, na co Rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa planuje wydać  240 mln USD.

 Komentarze

Skomentuj