Summarize

zestaw wędlin

Zapowiadane nowe unijne normy, które wejdą w życie na terenie Unii Europejskiej we wrześniu 2014 roku, zmuszą kilkuset producentów wędlin do rezygnacji z wytwarzania tradycyjnie wędzonych wędlin.

Unijne badania wskazują, że wyroby polskich producentów nie spełniają nowych wymogów dotyczących zawartości substancji smolistych w żywności. Polskie zakłady wyspecjalizowane w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami, to znaczy w komorach opalanych drewnem, uważają, że zapowiadane nowe normy są zbyt drastyczne dla tradycyjne produkcji. Znaczna część zakładów mięsnych, zajmujących się właśnie tradycyjnym wędzeniem wędlin wraz z wejściem nowych przepisów może utracić część swojej działalności,  ponieważ użycie drewna przy wędzeniu staje się właściwie niemożliwe. Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, wskazuje, że spośród około 2 tysięcy firm działających na rynku mięsa prawie 100 lub 150 firm jest zagrożonych przez nowe przepisy.

 Komentarze

Skomentuj