Summarize

Dalszy ciąg kontroli Inspekcji Weterynaryjnej

Kolejny tydzień listopada przyniósł kolejne kontrole w ramach programu „Zero tolerancji”, w ramach których ujawniono 12 nieprawidłowości.

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 20 - 26 listopada 2013 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 122 kontrole w rzeźniach, 176 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 7 w chłodniach składowych, 120 w punktach skupu zwierząt, 70 u pośredników w handlu zwierzętami, 76 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 401 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 972 kontrole.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 20 - 26 listopada 2013 r. kontroli ujawniono 12 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt na użytek własny (8 przypadków), produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (3 przypadki) i transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek).

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności w okresie 20 - 26 listopada 2013 r. nałożono 8 kar pieniężnych na kwotę 41 100 zł (nałożenie 4 kolejnych jest w toku), 5 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku), 1 sprawę przekazano właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii, 1 przypadek zgłoszono do urzędu skarbowego.Komentarze

Skomentuj