Summarize

Pszenica źdźbło

Przedstawiciele biura analiz i programowania ARR przewidują, że pod koniec bieżącego roku i w pierwszym kwartale przyszłego roku nastąpi nieznaczny sezonowy wzrost cen, który jednak będzie niższy od zeszłorocznego.

Jak oceniają analitycy ARR, na poziom cen zbóż w Polsce istotny wpływ mają wahania cen na rynkach zagranicznych. Przewidują oni, że w bieżącym sezonie mniejszy popyt ze strony krajów Unii Europejskiej wpłynie znacznie na polski rynek. Poza tym, wzrost podaży z krajów oferujących niższe ceny zbóż – takich jak Węgry, Słowacja, Rumunia oraz Rosja i Ukraina – również przyczyni się do niższego poziomu cen krajowych.

Zgodnie z ustaleniami przedstawicieli ARR, początek sezonu 2013/2014 przyniesie na krajowym rynku spadek cen zbóż, co będzie konsekwencją obniżania się cen na rynkach zagranicznych, a także sezonowego wzrostu dostaw ziarna zbóż ze zbiorów krajowych. Jak pokazują wyniki, ceny zbóż podstawowych, w sierpniu bieżącego roku były niższe średnio o 21-40 procent niż w analogicznym okresie w roku 2012. Kolejne miesiące przynosiły powolny wzrost. I tak – według danych GUS – w październiku bieżącego roku za pszenicę w skupie przeciętnie uzyskiwano 734 zł/t, za jęczmień 754 zł/t, natomiast za żyto 518 zł/t, co oznacza, że ceny te były o 13-17 procent wyższe niż w sierpniu tego roku.

Listopadowy popyt na zboża przyczynił się do wzrostu ich cen. Jak pokazują dane z okresu od 18.11. do 24.11.2013, zaczerpnięte z zakładów objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 751 zł/t, czyli o 3 procent więcej niż w październiku. Natomiast cena żyta konsumpcyjnego przeciętnie wynosiła 523 zł/t, a jęczmienia paszowego 758 zł/t, co oznacza wzrost cen tych zbóż o 4 procent w stosunku do cen październikowych.

 Komentarze

Skomentuj