Summarize

Raport przygotowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa to kompleksowe opracowanie prezentujące zjawiska demograficzne, przemiany ekonomiczno-rolnicze, społeczne, edukacyjne oraz polityczne polskiej wsi. Przygotowywany jest co dwa lata, nieustannie od roku 2000.Raport pokazuje przede wszystkim ogromne zróżnicowanie regionalne polskiej wsi, co wskazuje na niską skuteczność unijnych programów pomocowych, szczególnie we wschodnich regionach kraju. Okazują się one mało efektywne, a zamiast zmniejszać dysproporcje między regionami, często jeszcze bardziej je zwiększają.

Wyniki badań świadczą o tym, że wieś staje się coraz mniej rolnicza. Tylko nieco ponad 30 procent jej mieszkańców utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa, a aż 60 procent z rolnictwem nie ma nic wspólnego.

Zmniejszył się także udział rolnictwa w tworzeniu PKB i aktualnie wynosi on 3 procent. Taki trend zauważalny jest jednak w większości krajów UE. Co ciekawe nie zmniejszyła się produkcja rolna w naszym kraju, a wyłącznie inne gałęzie rynku zwiększyły produkcje, zmniejszają udział rolnictwa.

Bardzo pozytywnym aspektem jest znaczny wzrost dochodów rolników. Z raportu wynika, że są one dwukrotnie wyższe niż przed przystąpieniem Polski do UE. Wpływ na taką sytuację praktycznie w całości zawdzięczać należy dotacjom, które stanowią ponad 50 procent dochodów rolników.

Dotacje mają także wpływ na zmianę struktury gospodarstw. Prężnie rozwijają się gospodarstwa powyżej 30 hektarów i ich liczba ciągle rośnie, natomiast coraz mniej jest gospodarstw poniżej 2 hektarów.

Inny ciekawy aspekt wynikający z przeprowadzonych badań to zwiększający się dostęp wsi do Internetu, gdzie 50 procent ludności korzysta już z sieci. Nie przekłada się to jednak na zwiększenie atrakcyjności polskiej wsi względem miast, gdyż coraz większa liczba ludzi młodych, szczególnie tych wykształconych, ucieka do miast w poszukiwaniu nowych wyzwań i atrakcyjnych perspektyw związanych z zatrudnieniem.Komentarze

Skomentuj