Summarize

produkcja mleka

Polsce, podobnie jak w roku ubiegłym, grozi ryzyko przekroczenia kwot mlecznych, które może skutkować nałożeniem kolejnych kar finansowych.

W ubiegłym sezonie kwoty mleczne zostały przekroczone przez Polskę o 0,14 proc, a obecna dynamika skupu pozwala zakładać, że obecnie wyznaczony próg może zostać przekroczony nawet bardziej zdecydowanie.

Z danych Agencji Rynku Rolnego wynika, że od początku bieżącego roku kwotowego rolnicy dostarczyli do podmiotów skupu ok. 5,9 mld kg mleka – po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, czyli o ok. 0,16 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Po 7 miesiącach roku kwotowego 2013/2014, stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym kształtuje się na poziomie 61,15 proc. Szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się z kolei na poziomie ok. 60 proc.

ARR zaznacza, że jeśli dynamika skupu mleka zachowa tendencję obserwowaną w pierwszych 7 miesiącach obecnego sezonu, to w jego kolejnych miesiącach istnieje ryzyko przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw.

W samym październiku do skupów dostarczono bowiem ok. 825,6 mln kg mleka, czyli o 0,5 proc. mniej niż w poprzednim miesiąca, jednak aż 2,5 proc. więcej w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym.

Bieżący rok kwotowy jest ostatnim, w którym limit ulegnie zwiększeniu o 1 proc. przed ich zniesieniem w 2015 roku. Kwota krajowa przyznana Polsce na rok kwotowy 2013/2014 wynosi 10 055 797 056 kg i obejmuje zarówno krajową kwotę dostaw jak i krajową kwotę sprzedaży bezpośredniej.Komentarze

Skomentuj