Summarize

krowy na lace

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego świadczą o tym, że w październiku tego roku cena skupu mleka w Polsce osiągnęła rekordowy poziom. Takiego wyniku nie notowano w naszym kraju od 5 lat.

Dane GUS pokazują, że tendencja wzrostowa w cenach skupu mleka cały czas się utrzymuje. Zdaniem analityków Banku Gospodarki Żywnościowej jest to spowodowane dwoma czynnikami: sezonowym spadkiem podaży mleka oraz korzystną koniunkturą na zagranicznych rynkach.

Średnia cena 1 hektolitra mleka w październiku 2013 wynosiła 143,02 złote. W porównaniu do września była ona wyższa o 3 punkty procentowe. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę dane z października 2012 roku to okaże się, że cena mleka zwiększyła się w tym okresie o 21%.

Wynik uzyskany w październiku to bez wątpienia rekord. W porównaniu do średniej z tego miesiąca z ostatnich pięciu lat jest on wyższy o 34 punkty procentowe.

Jednocześnie dane statystyczne wskazują na to, że wyraźnie spada regionalne zróżnicowanie cen mleka. W październiku mleka najbardziej zdrożało w województwie świętokrzyskim (+9% do poziomu 140,99 złotych za 1 hektolitr). Najniższe wzrosty zaobserwowano z kolei w województwie podlaskim (+2% do 146,91 złoty za 1 hektolitr) i zachodniopomorskim (+2% do 146,91 złotych za 1 hektolitr).

Analitycy spodziewają się, że kolejny miesiąc przyniesie następne wzrosty ceny skupu mleka. Ta wzrostowa tendencja powinna zostać zahamowana wraz z przyjściem nowego roku. Analitycy są ogólnie zgodni, że w przyszłym roku ceny skupu mleka mimo okresowych spadku będą na relatywnie wysokim poziomie.Komentarze

Skomentuj