Summarize

wypełnianie podatków

"Puls Biznesu" informuje o planach resortu pracy, który chce dać rolnikom prawo do świadczeń także z ZUS. Odmienne zdanie w tej kwestii ma kancelaria premiera i resort finansów, stąd ich brak zgody wobec tego pomysłu.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło z propozycją, aby umowy-zlecenia dla rolników były ozusowane, dzięki czemu uzyskaliby prawo do świadczeń również z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Propozycja ta jest odmienna od dotychczasowych praktyk, gdyż zakłada, że rolnicy zarabiający dodatkowo na zleceniach, nie traciliby świadczeń z KRUS.

Nowe propozycje poprawki zostały zawarte w najnowszej wersji projektu zmian w ustawie o ubezpieczeniach społecznych. Sprawę rozpatrzy Komitet Rady Ministrów, jednak nie ma większych szans na zmiany, ponieważ poważne wątpliwości co do propozycji poprawek ma Ministerstwo Finansów, a także nie zgadza się na nie kancelaria premiera.

Nie do końca przekonani są również eksperci i nie skłaniają się raczej do zaakceptowania zmian proponowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jeremi Mordasewicz, członek rady nadzorczej ZUS, nie potrafi wyobrazić sobie systemu, który gwarantowałby rolnikom dwie emerytury, jedną pochodzącą z KRUS, a drugą z ZUS. Jednak uważa, że powinno się ozusować dochody rolników z umów-zleceń, co by pomogło w ujednoliceniu systemu emerytalnego.

 Komentarze

Skomentuj