Summarize

UE wprowadza zakaz stosowania neonikotynoidów

W dniu 29 kwietnia 2013 roku w Brukseli na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt przegłosowano zakaz pestycydów szkodliwych dla pszczół. Podczas głosowania większość państw Unii Europejskiej opowiedziało się za zakazaniem stosowania na terenie Wspólnoty takich trzech pestycydów ...

Unia Europejska potrzebuje GMO

Unia Europejska nie jest w stanie sprostać własnym celom polityki rolnej bez stosowania i akceptacji roślin genetycznie modyfikowanych. Takie jest stanowisko naukowców piszących w czasopiśmie „Trends in Plant Science”.Zdaniem naukowców publikujących na łamach tego czasopisma Unia Europejska zakazując upraw roślin GMO zmniejsza ...

Wielka Brytania: protesty przeciw neonikotynoidom

W piątek 26 kwietnia w Londynie odbył się marsz, w którym udział wzięło ponad 100 pszczelarzy oraz przeciwników stanowiska rządu brytyjskiego w sprawie stosowania kontrowersyjnych pestycydów z grupy neonikotynoidów.Podczas protestu brytyjscy pszczelarze krytykowali to, że Komisja Europejska jeszcze nie zakazała stosowania trzech ...

Czy ograniczenie użycia nawozów azotowych jest możliwe?

Międzynarodowy zespół naukowców zamierza zmniejszyć zależność od nawozów azotowych pomagając roślinom strączkowym (np. fasola, orzechy ziemne) zwiększyć własną produkcję azotu nawet na obszarach o słabych glebach.Uprawa roślin strączkowych, czyli grochu, fasoli, soi oraz orzechów ziemnych to jeden ze sposobów za ...

Francja: spadła produkcja pasz dla zwierząt

Związki zawodowe Snia i Coop de France poinformowały, że od lutego 2012 do lutego 2013 produkcja pasz dla zwierząt spadła w relacji rocznej o 4 punkty procentowe.W lutym 2013 roku Francja wyprodukowała 1,61 miliona ton pasz dla zwierząt. W przypadku pasz dla trzody chlewnej zanotowano łączny spadek produkcji o 6,7%. Łącznie produkcja w ...

Z powodu raktopaminy Rosja zakazała importu meksykańskiej wołowiny

Na linii Meksyk-Rosja od niedawna trwa konflikt handlowy. Konflikt dotyczy rzekomego stosowania raktopaminy przez meksykańskich producentów mięsa. Dnia 8 kwietnia bieżącego roku Rosja podjęła decyzję o zakazie prawie całego importu meksykańskiej wołowiny. Oficjalnym powodem wprowadzenia tego zakazu jest obawa, że meksykańscy ...

Na dobry początek wegetacji

Sadownicy z niecierpliwością i także pewnym niepokojem oczekują ruszenia wegetacji po długiej i mroźnej zimie. Wtedy będą mogli oni precyzyjnie oszacować ewentualne uszkodzenia wyrządzone przez tegoroczne mrozy. Aczkolwiek wygląda na to, że sytuacja nie powinna być zła, a na pewno nie aż tak, jak zdarzało się to na przestrzeni ...

IERiGŻ: wzrost sprzedaży środków ochrony roślin

W swoim najnowszym raporcie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej informuje, że rok 2012 przyniósł wzrost sprzedaży środków ochrony roślin. W tym raporcie zatytułowanym „Rynek środków produkcji dla rolnictwa – stan i perspektywy” czytamy, że w ubiegłym roku sprzedaż pestycydów wzrosła ...

IERiGŻ: Ponad 3% spadek zużycia nawozów mineralnych

Jak podaje w swoim raporcie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sezonie 2011/2012 zanotowano spadek zużycia nawozów mineralnych na terenie naszego kraju.Z danych opublikowanych w raporcie „Rynek środków do produkcji dla rolnictwa – stan i perspektywy” wynika, że w ubiegłym roku zużycie ...

Dolistne nawożenie kukurydzy

Uprawa kukurydzy w Polsce staje się coraz powszechniejsza. Do niedawna rolnicy interesowali się przede wszystkim odmianami przeznaczonymi na kiszonkę. Szacuje się, że w ubiegłym roku areał upraw tych odmian wynosił około 450 tys. ha. 2012 rok był jednak wyjątkowy, głównie z uwagi na konieczność przesiewu części ozimin ...

Tiofanat metylowy - szeroki wachlarz możliwości

Tiofanat metylowy zaliczany jest do grupy benzimidazoli. Substancja ta została opracowana i wprowadzona do obrotu przez japońską firmę Nippon Soda na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego wieku. Pierwsze doniesienia naukowe dotyczące tiofanatu pochodzą z VII Międzynarodowego Kongresu Ochrony Roślin, który odbył się w Paryżu w 1970 ...

Rozmowa z Panią dr Marią Buczek na temat nawozów o działaniu biostymulującym

Prowadząc przez wiele lat doświadczenia nad wpływem różnych nawozów dolistnych na wzrost i plonowanie drzew owocowych oraz na jakość tego plonu i jego walory przechowalnicze, poszukiwałam nawozów, które w bardziej kompleksowy sposób mogłyby oddziaływać na roślinyAnna Rogowska: Jest pani pracownikiem naukowym Sadowniczego Zakładu ...

Nadużywanie antybiotyków w hodowli zagraża ludziom

Kanadyjskie służby medyczne opublikowały raport pt. „Kiedy antybiotyki przestają działać”. W raporcie eksperci medyczni wzywają kanadyjski rząd do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych ograniczeń odnośnie używania antybiotyków na fermach zwierząt.Kanadyjscy lekarze podkreślają, że nadmierne stosowanie antybiotyków w ...

IERiGŻ o rynku nawozów

Prof. Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej przedstawili informacje dotyczące polskiego rynku nawozów. Informacje zostały zawarte w marcowym Raporcie rolnym Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Czytamy w nim, że „w styczniu 2013 r. popyt na nawozy mineralne ...