Summarize

Zbiory 2013: najnowsze szacunki GUS

Według szacunków GUS w tym roku zebrano ogółem około 28,4 mln ton zbóż, czyli o  0,6 procent mniej niż w 2012 roku. Zgodnie z danymi GUS, zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi określa się mniej więcej na 24,2 mln ton, to jest o 0,9 procent mniej niż w zeszłym roku. Natomiast zbiory rzepaku i rzepiku określa się na ...

Zboża ozime zasiane na 4,4 mln hektarów

W swoim najnowszym komunikacje Główny Urząd Statystyczny poinformował, że zasiewy zbóż ozimych w Polsce w 2014 roku wyniosły 4,4 miliona hektarów. Ten wynik jest porównywalny do poziomu z roku ubiegłego. W komunikacje Głównej Urzędu Statystycznego czytamy, że zasiewy pszenicy ozimej zmalały o około 3 punkty procentowe. W ...

Biochar poprawia jakość gleby

Badacze z Politechniki w Madrycie opracowali węglową substancję z osadów ściekowych, który kiedy zostanie zaaplikowany do gleby to pomaga zwiększyć jej jakość. Substancja nosi nazwę „biochar” i jest owocem badań specjalnej grupy na Politechnice w Madrycie. Biochar to obiecujący wynalazek ze względu na jego pozytywny wpływ na ...

Niemcy: wzrost areału pszenicy ozimej

Niemieccy rolnicy planują w tym sezonie zwiększyć powierzchnię obsiewaną pszenicą kosztem areału upraw rzepaku i żyta. Niemiecka agencja statystyczna Destatis poinformowała, że “pszenica ozima jest póki co najważniejszym rodzajem zbóż w kraju, który jest uprawiany na obszarze 3,14 milionów hektarów w tym sezonie”.  W tym ...

Rosja zwiększa produkcję i eksport zbóż

Jak informuje FAMMU/FAPA w oparciu o informacje Ministerstwa Rolnictwa Rosji bieżący sezon przeniesie w Rosji zbiory zbóż na poziomie przekraczającym 90 milionów ton. Sezon 2013/14 to czas kiedy Rosja zwiększy także w znacznym stopniu eksport zbóż. Jak informuje rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa, w okresie od początku lipca 2013 do 27 ...

UE: wyższa produkcja zbóż

Wyniki opublikowane przez Copa-Cogeca na rok gospodarczy 2013-2014 dla sektora zbóż UE-27 świadczą o dobrych zbiorach zbóż i ich wysokiej jakości. Szacunki te są ostateczne i potwierdzają wzrost w sektorze o 4,5 procent. Max Schulman, przewodniczący grupy roboczej „Zboża" Copa-Cogeca w trakcie posiedzenia powiedział, że ...

Poziom cen zbóż z sezonów ubiegłych nieosiągalny

Rolnicy nie sprzedają obecnie dobrej jakościowo pszenicy, podczas gdy pośrednicy nie prognozują cen ubiegłorocznych.  Michał Konopiński ze spółki PUH Chemirol informuje, że obecnie są pewne trudności z zapełnieniem ich ośmiu elewatorów spółki, ponieważ poszczególne gospodarstwa same zadbały o własną bazę ...

Światowy bilans zbóż się poprawia

Jak informuje Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) – cyklicznie zwiększane prognozy zbiorów zbóż na świecie w roku 2013 będą rekordowe i najprawdopodobniej osiągną poziom 2500 mln ton, który będzie wyższy od zeszłorocznego o 8,4 procent. Od połowy 2013 roku nieustannie podwyższane są kolejne ...

Kontrola weterynaryjna póki co, nie obejmuje pelet ze słomy

Przepisy zawarte w decyzji Komisji z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotyczącej wykazu zwierząt i produktów, które mają podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej, w zakresie warunków przywozu z państw trzecich pelet ze słomy na cele energetyczne są przez Inspekcję Weterynaryjną poddawane w wątpliwość. W celu wyjaśnienia tejże ...

Możliwe niższe ceny śrut w 2014 roku

Produkcja śrut na świecie w sezonie 2013/2014 wyniesie w przybliżeniu 126 mln ton ( w ekwiwalencie białka ), a to oznacza, że wzrośnie o 5 procent i będzie wyższa niż w sezonie 2012/2013. Mając na uwadze zapasy początkowe, światowa podaż śrut może osiągnąć wyjątkowo wysoki poziom 144 mln ton, podczas gdy w zeszłym sezonie ...

Wysoki eksport zbóż

Eksport zbóż z Polski od początku sezonu 2013/2014 utrzymuje się na wysokim poziomie. Zgodnie z wstępnymi danymi Ministerstwa Finansów, Agencja Rynku Rolnego dokonała obliczeń, z których wynika, że w okresie od lipca do września, tj. w trzech pierwszych miesiącach sezonu 2013/2014, z kraju wyeksportowano 1,2 mln ton ziarna ...

Rok 2013 przyniósł kiepskie zbiory kukurydzy

Tegoroczne zbiory kukurydzy są wyjątkowo niezadowalające. W tym roku zebrano w przybliżeniu 3 mln ton kukurydzy, o 1,5 mln ton mniej niż w poprzednim roku. Rzecznik Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych Tadeusz Szymańczak określił tegoroczne ziarno jako słabe i wilgotne. Powodów takiego stanu ziarna kukurydzy jest kilka. ...

Przełom roku przyniesie spadki cen zbóż

Przedstawiciele biura analiz i programowania ARR przewidują, że pod koniec bieżącego roku i w pierwszym kwartale przyszłego roku nastąpi nieznaczny sezonowy wzrost cen, który jednak będzie niższy od zeszłorocznego. Jak oceniają analitycy ARR, na poziom cen zbóż w Polsce istotny wpływ mają wahania cen na rynkach zagranicznych. ...

Wątpliwości związane z GMO w Polsce

Mimo informacji o braku GMO w Polsce, poseł Ardanowski wyraził wątpliwości z tym związane i zaapelował o dalsze badania. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w niedawnym komunikacie, że Polska jest krajem, w którym nie uprawia się odmian kukurydzy modyfikowanej genetycznie. Takie zapewnienia nie przekonały jednak ...

Dopłaty do materiału siewnego w 2014 r.

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. rolnicy będą mogli ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Dopłaty obejmą materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i będą miały charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Agencja Rynku Rolnego poinformowała, że dopłaty będą dotyczyły ...