Summarize

Rewolucja w nawożeniu azotem specjalnych upraw ekologicznych

W Polsce z roku na rok przybywa gospodarstw ekologicznych. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowanych w roku bieżącym, na koniec grudnia 2012 r. w Polsce było 25,9 tys. gospodarstw ekologicznych gospodarujących na ponad 650 tys. ha. W stosunku do 2011 r. powierzchnia i liczba gospodarstw zwiększyła się o 10%. W ...

Poziom cen zbóż z sezonów ubiegłych nieosiągalny

Rolnicy nie sprzedają obecnie dobrej jakościowo pszenicy, podczas gdy pośrednicy nie prognozują cen ubiegłorocznych.  Michał Konopiński ze spółki PUH Chemirol informuje, że obecnie są pewne trudności z zapełnieniem ich ośmiu elewatorów spółki, ponieważ poszczególne gospodarstwa same zadbały o własną bazę ...

Czy kukurydza GMO zostanie wprowadzona na rynek unijny?

Unieważnienie zezwolenia na uprawę modyfikowanego ziemniaka Amflora spółki  chemicznej BASF Plant Science, kładzie znak zapytania na wprowadzenie do uprawy innych modyfikowanych genetycznie roślin. Dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że złożony wniosek o autoryzację upraw transgenicznej kukurydzy 1507 firmy Pioneer zostanie ...

Światowy bilans zbóż się poprawia

Jak informuje Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) – cyklicznie zwiększane prognozy zbiorów zbóż na świecie w roku 2013 będą rekordowe i najprawdopodobniej osiągną poziom 2500 mln ton, który będzie wyższy od zeszłorocznego o 8,4 procent. Od połowy 2013 roku nieustannie podwyższane są kolejne ...

Kontrola weterynaryjna póki co, nie obejmuje pelet ze słomy

Przepisy zawarte w decyzji Komisji z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotyczącej wykazu zwierząt i produktów, które mają podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej, w zakresie warunków przywozu z państw trzecich pelet ze słomy na cele energetyczne są przez Inspekcję Weterynaryjną poddawane w wątpliwość. W celu wyjaśnienia tejże ...

Możliwe niższe ceny śrut w 2014 roku

Produkcja śrut na świecie w sezonie 2013/2014 wyniesie w przybliżeniu 126 mln ton ( w ekwiwalencie białka ), a to oznacza, że wzrośnie o 5 procent i będzie wyższa niż w sezonie 2012/2013. Mając na uwadze zapasy początkowe, światowa podaż śrut może osiągnąć wyjątkowo wysoki poziom 144 mln ton, podczas gdy w zeszłym sezonie ...

Wysoki eksport zbóż

Eksport zbóż z Polski od początku sezonu 2013/2014 utrzymuje się na wysokim poziomie. Zgodnie z wstępnymi danymi Ministerstwa Finansów, Agencja Rynku Rolnego dokonała obliczeń, z których wynika, że w okresie od lipca do września, tj. w trzech pierwszych miesiącach sezonu 2013/2014, z kraju wyeksportowano 1,2 mln ton ziarna ...

W sezonie 2013/2014 wzrośnie przerób rzepaku

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju - powołując się na dane Oil World - informuje, iż w krajach unijnych w przyszłym sezonie 2013/2014, przerób rzepaku wzrośnie w niewielkim stopniu z 22,65 mln ton z sezonu poprzedniego do 22,72 mln ton w roku bieżącym. Przerób rzepaku rok do roku wzrasta, średnio o 5 procent. W pierwszym ...

Rok 2013 przyniósł kiepskie zbiory kukurydzy

Tegoroczne zbiory kukurydzy są wyjątkowo niezadowalające. W tym roku zebrano w przybliżeniu 3 mln ton kukurydzy, o 1,5 mln ton mniej niż w poprzednim roku. Rzecznik Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych Tadeusz Szymańczak określił tegoroczne ziarno jako słabe i wilgotne. Powodów takiego stanu ziarna kukurydzy jest kilka. ...

Przełom roku przyniesie spadki cen zbóż

Przedstawiciele biura analiz i programowania ARR przewidują, że pod koniec bieżącego roku i w pierwszym kwartale przyszłego roku nastąpi nieznaczny sezonowy wzrost cen, który jednak będzie niższy od zeszłorocznego. Jak oceniają analitycy ARR, na poziom cen zbóż w Polsce istotny wpływ mają wahania cen na rynkach zagranicznych. ...

Wątpliwości związane z GMO w Polsce

Mimo informacji o braku GMO w Polsce, poseł Ardanowski wyraził wątpliwości z tym związane i zaapelował o dalsze badania. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w niedawnym komunikacie, że Polska jest krajem, w którym nie uprawia się odmian kukurydzy modyfikowanej genetycznie. Takie zapewnienia nie przekonały jednak ...

Krajowy skup rzepaku na wysokim poziomie

W trzecim kwartale 2013 roku krajowy skup rzepaku był wyższy niż przed rokiem. Krajowy skup rzepaku w III kwartale 2013 roku był wyższy o 45 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Z szacunkowych danych wynika, że jego całkowita wartość w analizowanym okresie wyniosła w sumie blisko 2,2 mld zł netto. Z danych ...

Dopłaty do materiału siewnego w 2014 r.

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. rolnicy będą mogli ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Dopłaty obejmą materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i będą miały charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Agencja Rynku Rolnego poinformowała, że dopłaty będą dotyczyły ...

GMO jednak w UE

UE zezwoliła na obecność genetycznie modyfikowanej kukurydzy w żywności i paszy oraz na pyłki tych roślin. FAMMU/FAPA poinformowało, że Komisja Europejska Decyzją Wykonawczą UE/648 i 650/2013 z 6 listopada br. zezwoliła na wprowadzenie do obrotu na podstawie rozporządzenia WE/1829/2003 PE i Rady, produktów (żywności o paszy) ...

Rekord w eksporcie pszenicy drogą morską

Eksport zbóż droga morską ma się coraz lepiej, a październik przyniósł rekordowe wyniki dotyczące pszenicy. W październiku zanotowano rekordowy eksport pszenicy drogą morską. Utrzymuje się bardzo wysokie tempo eksportu żyta. Natomiast mniejsze niż przed rokiem były załadunki kukurydzy – informują analitycy Banku BGŻ. W ...