Summarize

Ceny zbóż niższe niż przed rokiem

Według prognoz IERiGŻ ceny zbóż będą niższe niż przed rokiem. Do końca sezonu 2013/2014 ceny zbóż będą utrzymywać się na niższym poziomie niż przed rokiem - prognozuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ). Po zbiorach w 2013 roku, zarówno na krajowym, jak i na zagranicznych rynkach nastąpił ...

Wysoki wzrost produkcji oleju rzepakowego

Jak informuje Bank Gospodarki Żywnościowej, nowy sezon w produkcji oleju rzepakowego rozpoczął się z wysokiego C. Wzrost produkcji jest na poziomie 75 punktów procentowych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podaje, że w lipcu 2013 roku (pierwszy miesiąc sezonu produkcyjnego 2013/2014) produkcja w ...

Oziminy atakowane przez mszyce

Rejony zachodniej Polski są masowo atakowane przez mszyce, które nalatują na oziminy. [blockquote style="2"]„W zachodniej Polsce, na oziminy masowo nalatują mszyce. Rodzi to poważne zagrożenie wystąpieniem żółtej karłowatości jęczmienia. Wbrew nazwie, choroba rozwija się nie tylko na tym gatunku zboża”[/blockquote] – ...

Produkcja zbóż na świecie: MRZ zwiększa swoje prognozy

Międzynarodowa Rada Zbożowa zaprezentowała w czwartek 31 października swoją najnowszą prognozę dla światowego rynku zbóż. Przewiduje ona kolejne wzrosty produkcji. Najnowszy raport Międzynarodowej Rady Zbożowej uwzględnia wzrosty prognoz w takich kategoriach jak zużycie zbóż, zbiory oraz zapasy końcowe na sezon 2013/2014. ...

Niższe ceny zbóż do końca sezonu 2013/2014

Eksperci ARR szacują, że ceny zbóż  2013/2014 będą utrzymywały się poniżej ubiegłorocznych poziomów. Zdaniem ekspertów Agencji Rynku Rolnego, ceny zbóż w obecnym sezonie nie będą już wyraźnie wzrastały i w żadnym momencie nie przekroczą stawek, które obowiązywały w sezonie ubiegłym. Powodem takiego stanu rzeczy są ...

Ogólnopolskie badanie zawartości azotu mineralnego

Nie od dziś wiadomo, że najważniejszym składnikiem pokarmowym w żywieniu roślin jest azot. Decyduje on o wielkości i jakości plonu. Wynika to z funkcji azotu, który jest niezbędnym elementem syntezy cząsteczek białka – podstawowego budulca wszystkich żywych organizmów. Niedobór azotu powoduje nie tylko spadek plonu, ale i ...

Jesienne odżywianie zbóż mikroelementami

Jesień jest jednym z kluczowych okresów w rozwoju zbóż ozimych. Od właściwego terminu i ilości siewu, jego głębokości, skutecznego zaprawienia ziarna oraz ochrony herbicydowej zależy stan, w jakim rośliny wejdą w okres spoczynku zimowego. Nie sposób również pominąć roli właściwego odżywienia roślin makroelementami ...

Organiczne nawozy o spowolnionym uwalnianiu azotu

[blockquote style="2"]Ewelina Przybyszewska: Jest Pani pracownikiem naukowym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, kierownikiem Pracowni Rizosfery. Co jest obszarem Pani zainteresowań i prac badawczych?[/blockquote] [textmarker color="C24000"]Dr hab. Lidia Sas-Paszt:[/textmarker] Pracownia Rizosfery, w której pracuję prowadzi badania nad ...

Udany start zbóż gwarancją wysokiego plonu

W Polsce powierzchnia uprawy zbóż wynosi obecnie prawie 8 mln ha, czyli ponad 70% ogólnej struktury zasiewów. Najwięcej, bo ponad 2mln ha zajmuje pszenica. Jej forma ozima jest w Polsce i Europie podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarniczym o strategicznym znaczeniu w żywieniu ludzi i zwierząt. Pszenica ozima jest rośliną ...

Rozmowa z Panem Błażejem Springerem na temat rozwoju hodowli rzepaku

Rzepak ozimy jest niezmiennie najważniejszą rośliną oleistą w strefie klimatu umiarkowanego, a więc w całej Europie. [blockquote style="2"]Anna Rogowska: Znaczenie rzepaku stale rośnie. W Polsce zbiory już kilka lat temu przekroczyły 2 mln ton. W jaki sposób firmy hodowlane zaspakajają rosnący popyt na rzepak?[/blockquote] ...

Wapń, a jakość owoców

Aktualnie najważniejszym zadaniem polskich sadowników jest zwracanie szczególnej dbałości o jakość owoców.W światowej produkcji jabłek utrzymuje się lub podnosi opłacalność produkcji przez wzrost plonów, uprawę atrakcyjnych odmian, a przede wszystkim wzrost udziału owoców wysokiej jakości. Na konieczność poprawy ...

Wapń w uprawie porzeczek pilnie potrzebny jeszcze przed zbiorami

W uprawie roślin jagodowych na rynek deserowy, w tym między innymi porzeczek, obok dobrego plonowania bardzo ważna jest też wysoka jakość owoców, o tym żadnego plantatora przekonywać chyba nie trzeba. Problem w tym, że w tej „fabryce pod gołym niebem”nie jest to wcale łatwe do osiągnięcia, zwłaszcza w lata trudne ...

Tymczasowy zakaz stosowania neonikotynoidów

W państwach Unii Europejskiej wprowadzony zostanie tymczasowy zakaz stosowania neonikotynoidów.W przeprowadzonym pod koniec kwietnia głosowaniu nad zakazem stosowania neonikotynoidów większość państw głosowała za zakazem, jednak nie pozwoliło to uzyskać większości kwalifikowanej. Za wprowadzeniem zakazu głosowało 15 państw ...

Spadek cen nawozów

W kwietniu obecnego roku zaobserwowano spadki cen nawozów we wszystkich województwach.„Spadek cen nawozów w kwietniu obserwuje się we wszystkich województwach, aż w 64 przypadkach na 176 pozycji (36 proc.) . Najwyższy spadek ceny wystąpił w województwie wielkopolskim dla superfosfatu pojedynczego granulowanego, o ...