Summarize

Preparaty poprawiające żyzność gleb

Rosnące znaczenie rolnictwa zrównoważonego i ekologicznych metod uprawy skłania rolników i naukowców do poszukiwania rozwiązań umożliwiających maksymalne ograniczenie stosowania środków chemicznych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich i jakościowo dobrych plonów. Ograniczenie chemicznej ingerencji w agrokulturze przyczynia się ...

Zasiewy rzepaku opóźnią się

Ponowne komplikacje pogodowe sprawią, że okres żniw ulegnie przedłużeniu, co z kolei przełoży się na późniejszy siew rzepaku pod zbiory na 2014 rok.Zima niespodziewanie wydłużyła się, co spowodowało późniejsze nadejście wiosny i oczywiste zmiany w cyklu rozwoju upraw rolniczych. Podobnie jak w zeszłym roku, tak ...

KE: zakaz trzech neonikotynoidów wejdzie w życie

Przepisy, które ograniczają stosowanie trzech neonikotynoidów na terenie Unii Europejskiej zostały przyjęte przez Komisję Europejską. Nowe regulacje wejdą w życie od 1 grudnia tego roku. Na temat decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie głos zabrał komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej Tonio Borg. Borg poinformował, że ...

Hydroliza enzymatyczna - efektywna technologia pozyskiwania aminokwasów

Rolnictwo w XXI wieku opiera się na bardzo intensywnej produkcji ukierunkowanej na poprawę jakości i ilości plonu oraz zwiększenie opłacalności produkcji rolnej. Aby osiągnąć ten cel, należy istotnie ograniczyć stosowanie nawozów mineralnych i Środków ochrony roślin. Świadomy producent musi sięgać po coraz to nowe ...

Potrzeby pokarmowe roślin sadowniczych po kwitnieniu

Potrzeby pokarmowe i energetyczne roślin sadowniczych bezpośrednio po kwitnieniu są bardzo wysokie - energia potrzebna jest roślinie nawet do zrzucenia większości kwiatów i zawiązków owocowych.Na roślinie mają pozostać tylko te najsilniejsze i najcenniejsze okazy. Tak urządziła to natura i tak działa to od tysięcy lat. Zabiegi ...

Przełom w nawożeniu azotem upraw ekologicznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 834/2007 w ekologicznej produkcji roślinnej żyzność i aktywność biologiczna gleby utrzymywana jest poprzez stosowanie płodozmianu z udziałem roślin motylkowatych oraz maksymalne wykorzystanie nawozów naturalnych i organicznych powstających w gospodarstwie. W przypadku, kiedy zabiegi te nie ...

Doskonali solo, idealni jako partnerzy

Jednym z warunków uzyskania wysokich plonów zbóż jest prawidłowa ochrona fungicydowa.Prawidłowe i skuteczne zwalczanie chorób wywoływanych przez grzyby wymaga doboru właściwego fungicydu, zarówno pod względem zwalczanych chorób oraz panujących warunków pogodowych. Ważny jest także wybór właściwego ...

Dolistne nawozy o działaniu biostymulującym w uzupełniającym odżywianiu ziemniaka

W niektórych fazach rozwojowych roślin składniki pokarmowe pobierane są szczególnie intensywnie i nie zawsze tradycyjne nawożenie doglebowe gwarantuje ich dostępność dla roślin.W przypadku roślin ziemniaka wysokie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe rozpoczyna się już w okresie tworzenia bulw na stolonach i trwa dość długo (w ...

Produkcja rzepaku na Ukrainie i w Rosji

Bank Gospodarki Żywnościowej podaje, że latach 2010-2012 Polska kupowała najwięcej rzepaku na Ukrainie. W tym okresie udział ukraińskiego rzepaku w polskim imporcie wyniósł od 50 do 70 %.Ukraina to jeden z ważniejszych producentów rzepaku na świecie. W ciągu ostatnich dwóch sezonów (2010/2011 oraz 2011/2012) dało ...

GUS: dobry stan zbóż i rzepaku

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, że w tym roku uprawy ozime są w dobrej kondycji i przezimowały znacznie lepiej niż w 2012 roku. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, pomimo trudno warunki pogodowych w zimie oraz opóźnionej wiosny sytuacja upraw przedstawia się dobrze. Przypomnijmy, że w ...

UE wprowadza zakaz stosowania neonikotynoidów

W dniu 29 kwietnia 2013 roku w Brukseli na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt przegłosowano zakaz pestycydów szkodliwych dla pszczół. Podczas głosowania większość państw Unii Europejskiej opowiedziało się za zakazaniem stosowania na terenie Wspólnoty takich trzech pestycydów ...

Unia Europejska potrzebuje GMO

Unia Europejska nie jest w stanie sprostać własnym celom polityki rolnej bez stosowania i akceptacji roślin genetycznie modyfikowanych. Takie jest stanowisko naukowców piszących w czasopiśmie „Trends in Plant Science”.Zdaniem naukowców publikujących na łamach tego czasopisma Unia Europejska zakazując upraw roślin GMO zmniejsza ...

Opolskie: 3 tygodnie spóźnienia rzepaku

Przedstawiciele Izby Rolniczej w Opolu informują, że przedłużająca się zima sprawiła iż wegetacja rzepaku w województwie opolskim jest spóźniona o około trzy tygodnie. Po ustąpieniu zimy sytuacja na opolskich polach rzepaku nie przedstawiała się zbyt dobrze. Roztopy utrudniały prace polowe, a duża ilość wody spowodowała gnicie ...

Wielka Brytania: protesty przeciw neonikotynoidom

W piątek 26 kwietnia w Londynie odbył się marsz, w którym udział wzięło ponad 100 pszczelarzy oraz przeciwników stanowiska rządu brytyjskiego w sprawie stosowania kontrowersyjnych pestycydów z grupy neonikotynoidów.Podczas protestu brytyjscy pszczelarze krytykowali to, że Komisja Europejska jeszcze nie zakazała stosowania trzech ...

Czy ograniczenie użycia nawozów azotowych jest możliwe?

Międzynarodowy zespół naukowców zamierza zmniejszyć zależność od nawozów azotowych pomagając roślinom strączkowym (np. fasola, orzechy ziemne) zwiększyć własną produkcję azotu nawet na obszarach o słabych glebach.Uprawa roślin strączkowych, czyli grochu, fasoli, soi oraz orzechów ziemnych to jeden ze sposobów za ...