Summarize

Marek Kapłucha o perspektywach segmentu nawozowego

Członek zarządu ZA Puławy Marek Kapłucha wypowiedział się na temat perspektyw segmentu nawozowego w 2013 roku. Zdaniem Kapłuchy w bieżącym roku perspektywy tego segmentu przedstawiają się dobrze. Dotyczy to zarówno wolumenów jak i cen produktów. Kapłucha uważa, że głównym problemem dla segmentu ...

Chiny: nowe regulacje ws. raktopaminy

Chińskie służby weterynaryjne podały informacje na temat nowych przepisów dotyczących importu wieprzowiny ze Stanów Zjednoczonych.Od 1 marca 2013 roku chińscy importerzy amerykańskiej wieprzowiny, którzy chcą ją wprowadzić na rynek chiński muszą najpierw przedstawić oficjalne testy potwierdzające, że w mięsie nie znajduje ...

Walia: przydatne narzędzie do aplikacji nawozów

Walijski rząd wprowadził nowy internetowy gadżet, który pomoże rolnikom zmaksymalizować potencjał użycia nawozu.Nowy serwis, który dostarcza świeżych regionalnych wiadomości na temat temperatury gleby każdego ranka rozpoczął swoje działanie w ubiegłym tygodniu. Serwis jest częścią programu Farming Connect i powstał we ...

Warto dbać o owady zapylające

W styczniu 2013 roku zainicjowano kampanię edukacyjną „Budujemy populację owadów zapylających”. Jest ona nową odsłoną bardzo udanej akcji „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”. W przypadku nowej kampanii organizatorzy chcą uświadomić rolnikom i sadownikom znaczenie zapylaczy. Obecność tychże zapylaczy jest ...

Badania niedoborów składników pokarmowych w glebie i roślinach

Główny cel produkcji rolniczej i ogrodniczej to uzyskanie plonów o pożądanej jakości konsumpcyjnej lub przetwórczej. O sukcesie uprawy decyduje wiele czynników. Jednym z najistotniejszych jest z pewnością gleba. Właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne gleby mają decydujący wpływ na powodzenie i plony. Przydatność gleb do ...

Nawożenie narzędziem poprawy jakości plonu

Istnieje wiele różnych czynników, które wpływają na plonowanie roślin i jakość plonów. Jednymi z najważniejszych są: potencjał plonowania, który wynika z kondycji roślin i prawidłowego wykształcenia organów, stopień odżywienia roślin we wszystkich fazach rozwojowych, odporność roślin na występujące sytuacje stresowe, ...

Chiny: zbyt wysoki poziom azotu w glebach

Międzynarodowy zespół naukowców opublikował meta-analizę danych na temat poziomu azotu w chińskich glebach w latach 1980-2010.Azot to kluczowy składnik odżywczy, który jest niezbędny do rozwoju roślin. Nie mniej jednak, w zbyt dużych ilościach może on być bardzo niebezpiecznym źródłem zanieczyszczenia środowiska. ...

Mniej nawozów, więcej zrównoważonych upraw

Autorzy najnowszego raportu zamówionego przez Program Ochrony Środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) domagają się od polityków jak najszybszego wprowadzenia technik zrównoważonej uprawy rolnej. Zdaniem autorów raportu, który nosi nazwę „Our Nutrient World” potrzebne techniki uprawy są już ...

Komisja Europejska zezwala na użycie kwasu mlekowego w rzeźniach

Komisja Europejska podjęła decyzję, że kwas mlekowy będzie mógł być stosowany w rzeźniach. Decyzja została podjęta 4 lutego bieżącego roku i umożliwia wykorzystywanie kwasu mlekowego do odkażania mięsa wołowego. Przepisy dotyczące wykorzystania kwasu mlekowego do odkażania wołowiny wejdą w życie pod koniec miesiąc, ...

Syngenta zwraca uwagę na błędy w raporcie EFSA

Syngenta opublikowała 15 lutego 2013 roku komunikat negatywnie oceniający raport Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywność (EFSA), w którym stwierdza się, że neonikotynoidy mają bardzo negatywny wpływ na populację pszczół.Zdaniem firmy Syngenta, autorzy unijnego raportu nie wzięli pod uwagę kluczowych informacji ...

Antybiotyki coraz mniej skuteczne

Rosnąca produkcja i użycie antybiotyków, z których połowa jest stosowana w produkcji zwierzęcej, idzie w parze z rosnącą liczbą genów odpowiedzialnych za odporność na nie. Tym samym skuteczność antybiotyków w walce z chorobami dramatycznie spada. W bieżącym numerze „Proceedings of the National Academy of Sciences” ...

Uralchem zwiększył produkcję

Rosyjski serwis Prime poinformował, że jeden z największych producentów nawozów mineralnych w Rosji firma Uralchem w 2012 roku zwiększyła produkcję.Uralchem w ubiegłym roku wyprodukował o 2% więcej towaru niż w roku poprzednim. Produkcja nawozów mineralnych osiągnęła w tym okresie poziom 6 milionów ton. W tym czasie ...

Polski rzepak w dobrej formie

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju podało swoje najnowsze szacunki na temat areału upraw rzepaku oraz zeszłorocznych i spodziewanych zbiorów.W tym roku rolnicy obsiali rzepakiem ozimym 775,7 tysięcy hektarów pól. Jeśli połączymy to z rzepakiem jarym to otrzymamy łączną powierzchnię upraw rzepaku w Polsce na ...

UE pracuje nad zakazem stosowania neonikotynoidów

Unia Europejska pracuje na propozycjami częściowego zakazu stosowania neonikotynoidów z powodu ich negatywnego wpływu na populacje pszczół.W poprzednim tygodniu Komisja Europejska zaakceptowała propozycje zakazu stosowania neonikotynoidów w przypadku roślin zapylanych przez pszczoły. Propozycja zakazu wyszła od Europejskiego ...

Polska wyeksportowała dwa razy więcej rzepaku

Bardzo dobre wiadomości na temat polskiego eksportu rzepaku zaprezentował Bank Gospodarki Żywnościowej. Dane opublikowane przez Bank Gospodarki Żywnościowej są oparte na raporcie handlowym Sparks.Jak informuje Bank Gospodarki Żywnościowej w okresie do lipca do listopada 2012 roku eksport polskiego rzepaku osiągnął bardzo wysoki wynik. ...