Summarize

Koniunktura w rolnictwie

Bank Gospodarki Żywnościowej w swojej analizie sektora rolnego, zwraca uwagę na dobrą koniunkturę w rolnictwie, gdzie wysokie ceny płodów rolnych zwiększają popyt na grunty rolne.Sytuacja taka miała miejsce w całym 2011 roku, jak i w I połowie roku 2012. Dodatkowym elementem, który korzystnie wpływa na popyt, jest możliwość zakupu nieruchomości poprzez ANR na raty i z kredytami preferencyjnymi. Dane ANR tylko potwierdzają duże zainteresowanie sprzedawanymi przez nią gruntami.

Z najniższych danych wynika, że średnia cena gruntów rolnych w II połowie bieżącego roku kształtowała się na poziomie 18 502 zł/ha. Oznacza to 6 proc. wzrost w stosunku do I połowy 2012 roku i ponad 10 proc. wzrost w stosunku do cen z analogicznego okresu roku 2011.

Obecny rok przyniósł także najlepszy wynik w sprzedaży gruntów rolnych od 9 lat. W pierwszym półroczu sprzedano 62,2 tys/ha, czyli o 22 proc. więcej niż rok wcześniej. II półrocze zapowiada się jeszcze lepiej, gdyż do tej pory udało się sprzedać już 40 tys. ha.

Sprzedaż nieruchomości rolnych należących do państwa odbywa się głównie na terenach północnej i zachodniej Polski, tam też notowane są najwyższe ceny. W województwie wielkopolskim za hektar trzeba zapłacić 25,4 tys. zł, w kujawsko-pomorskim 25,2 tys. zł, a w dolnośląskim 23,9 tys. zł.Komentarze

Skomentuj