Summarize

Flaga Unii Europejskiej

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) informuje o prognozach Komisji Europejskiej mówiących o 3 proc. spadku produkcji cukru w stosunku do poprzedniego sezonu. W sezonie 2013/2014, tj. od października do września produkcja cukru osiągnie poziom 16 mld 686 mln ton.

Dla Unii Europejskiej kwota produkcyjna cukru wynosi 13 mld 53 mln ton, co pokazuje, że mimo spadku produkcji zostanie ona przekroczona aż o 3,6 mln ton. W poprzednim sezonie, ilość wyprodukowanego cukru poza oczekiwaną kwotą wynosiła 4,1 mln ton. Wytworzony poza limitem cukier musi być przeznaczony na cele przemysłowe lub musi zostać wyeksportowany.

Według prognoz wysoka nadwyżka produkcyjna pojawi się w Wielkiej Brytanii (226 tys. ton), Austrii (162 tys. ton), Holandii (125 tys. ton), Belgii oraz Rumunii (po 103 tys. ton), jednak największe nadwyżki będzie miała Francja (1,3 mln ton) oraz Niemcy (1 mln ton). Komisja Europejska prognozuje, że produkcja cukru w Polsce w bieżącym sezonie wzrośnie do 1,656 mln ton, a nadwyżka produkcyjna wyniesie 250,3 tys. ton. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, podaje, że produkcja cukru w Polsce w sezonie 2013/2014 może wynieść 1600-1700 tys. ton i może być mniejsza od produkcji uzyskanej w poprzedniej kampanii (1895 tys. ton) o 10-15 proc.

W bieżącej kampanii najwięcej cukru spośród krajów Unii Europejskiej wyprodukuje Francja, bo ponad 4,3 mln ton, na drugim miejscu znajdą się Niemcy z produkcją 3,9 mln ton, natomiast na trzecim miejscu znajdzie się Polska. Produkcja cukru w Wielkiej Brytanii osiągnie prawie 1,3 mln ton, w Holandii wyniesie 930 tys. ton, a w Belgii 780 tys. ton. To właśnie w tych sześciu krajach produkuje się około 75 procent unijnego cukru, gdzie prawie połowa wytwarzana jest we Francji i Niemczech. Z szacunków Komisji Europejskiej wynika, że areał uprawy unijnych buraków cukrowych w sezonie 2013/2014 wyniesie 1 mln 463 tys. ha i będzie o 2 proc. niższy niż w sezonie wcześniejszym.

Największa powierzchnia upraw znajduje się we Francji (346 tys. ha) i w Niemczech (341 tys. ha), co  stanowi około połowy areału buraków cukrowych w Unii Europejskiej. Znacznymi ośrodkami upraw są także Polska (185 tys. ha) i Wielka Brytania (106 tys. ha).

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa zwraca uwagę, iż bilans cukru przedstawiony przez Komisję Europejską pokazuje, że produkcja cukru powyżej przyznanych limitów jest problemem strukturalnym i wynika z nadmiernych redukcji kwot produkcyjnych. Unijne cukrownie mają możliwości i mogą wytworzyć znacznie więcej surowca, niż pozwalają na to limity. Eksport cukru poza UE jest ograniczony limitem będącym rezultatem porozumienia UE-WTO, i wynosi 1,37 mln ton rocznie. Część ekspertów uważa, że ów limit dotyczy subsydiowanego eksportu, a unijny cukier eksportowany jest bez żadnego wsparcia  dlatego według ekspertów Unia Europejska powinna pozwolić na eksport nawet całości nadwyżek, ponieważ mogłoby to znacznie rozwiązać problem nadwyżek, ale jednak nie wpłynęłoby istotnie na na kwestię zaopatrzenia unijnego rynku.

 Komentarze

Skomentuj