Summarize

małe kurczęta

Od połowy września do drugiego tygodnia grudnia ceny kurcząt brojlerów znacznie spadły. W zakładach monitorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ceny przez trzy miesiące obniżyły się średnio o 0,61 zł/kg, co oznacza, że spadek w okresie czternastu tygodni osiągnął wartość 15 procent.

Stąd też w tygodniu 9-15.12.2013 roku średnia cena żywca osiągnęła poziom 3,49 zł/kg.

Spadek cen kurcząt na rynku nie jest niczym nadzwyczajnym, gdyż ma on miejsce przeważnie na koniec roku. Jednak tegoroczne spadki są znacznie wyższe, gdyż na przestrzeni lat 2007-2012 ceny w analogicznym okresie obniżały się przeciętnie o 0,33 zł/kg.

Obecna sytuacja może być spowodowana wysoką dynamiką krajowej produkcji kurcząt, przy niższych cenach pasz, oraz wyhamowaniem wzrostowej dynamiki eksportu nieprzetworzonego mięsa. Oprócz tych dwóch czynników do spadku cen brojlerów mogły się również przyczynić ceny trzody, które w omawianym okresie również wykazywały tendencje malejące. MRiRW podaje dane, z których wynika, że średnie ceny całych porcji mieszanek paszowych dla kurcząt w listopadzie bieżącego roku osiągnęły przeciętny poziom 1380 zł/t, co stanowi 11-procentowy spadek w skali roku, co ma również przełożenie na systematyczny wzrost produkcji drobiu. Przypuszczenia IERiGŻ wskazują, że w roku 2013 wolumen produkcji powinien zwiększyć się o 6,5 procent. Prognozy te potwierdzają dane GUS mówiące o dynamicznie rosnącej liczbie wstawień.
Porównując dane, w tegorocznym okresie lipiec-wrzesień krajowe wylęgi piskląt kurcząt brojlerów były o prawie 14 procent wyższe niż w zeszłym roku. Dlatego też, rynek ma pewne trudności z wchłonięciem takiego wzrostu podaży żywca. Tegoroczne dane o eksporcie wskazują na niższą niż przed rokiem dynamikę wzrostu wywozu mięsa drobiowego. Dane Eurostatu zwracają uwagę, że w pierwszych dziesięciu miesiącach 2013 roku wywóz był o 8 procent wyższy niż w analogicznym okresie z zeszłego roku i osiągnął poziom 471 tys. ton.

Na omawiane spadki cen kurczaków miały wpływ powyższe czynniki, szczególnie większa podaż żywca na rynku i niższe koszty produkcji.

Spadki cen kurcząt brojlerów są zdecydowanie większe niż zmiany cen jakie można dostrzec na unijnym rynku, które osiągnęły spadek o 6 procent. Dlatego sytuacja na krajowym rynku kurcząt brojlerów jest mało korzystna dla producentów żywca. Jednak wraz w początkiem roku producenci mogą liczyć na poprawę sytuacji i mogą oczekiwać wzrostu cen żywca.

 

 Komentarze

Skomentuj