Summarize

drób

Agencja Rynku Rolnego przewiduje, że przeciętny konsument w ubiegłym roku spożył prawie 27,5 kg tego mięsa, czyli o 1 kg więcej niż w roku 2012. Tendencje wzrostowe zaobserwować można było również w przypadku eksportu.

Według wstępnych danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od stycznia do września 2012 roku polski eksport mięsa drobiowego osiągnął poziom 382 294 ton, natomiast w analogicznym okresie w roku 2013 wyeksportowano już 414 768 ton tego mięsa. Największymi odbiorcami mięsa drobiowego w 2013 roku byli głównie Niemcy, Wielka Brytania i Republika Czeska.

W minionym roku do kupujących trafiło więcej mięsa drobiowego z certyfikatem jakości QAFP (System Gwarantowanej Jakości Żywności). Jedenaście zakładów z całego kraju posiada prawo do tego wspólnego znaku towarowego.

Badania przeprowadzone dla  Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej przez MillwardBrown SMG/KRC w marcu 2013 roku, pokazują, że już  ponad 70 proc. badanych konsumentów deklaruje chęć kupowania mięsa ze znakiem QAFP. Maciej Przyborski, wiceprezes Krajowej Rady Drobiarskiej, która jest inicjatorem opracowania certyfikatu QAFP, podkreśla, że drób z certyfikatem QAFP jest sprawdzonym produktem, a sam certyfikat jest gwarancją dobrego wyboru. Maciej Przyborski, zwraca również uwagę, że do odbiorców trafia coraz więcej mięsa drobiowego właśnie ze znakiem jakości QAFP.Komentarze

Skomentuj