Summarize

pszenica

Ministerstwo Rolnictwa informuje, że na początku grudnia ponownie wrosły krajowe ceny pszenicy i osiągnęły poziom o 100 zł/t wyższy niż w okresie najgłębszego dołka cenowego w czasie zbiorów. Jednak pomimo tych wzrostów bieżące ceny są znacznie niższe niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) podaje, iż w pierwszym tygodniu grudnia przeciętna cena, którą młyny płaciły za skupowaną pszenicę wyniosła 769 zł/t. Cena ta w ciągu miesiąca wzrosła o 21 zł/t. Według MRiRW cena ta jest także o 101 zł/t wyższa niż najniższa cena zanotowana w momencie tegorocznych zbiorów, ponieważ w drugim tygodniu sierpnia za tonę pszenicy konsumpcyjnej wraz z dostawą zakłady płaciły przeciętnie 668 złotych. Wówczas spadek cen był wynikiem emocji panujących na rynku i nie był uzasadniony przez czynniki fundamentalne. Ceny skupowanej pszenicy później zaczęły rosnąć i zanotowały w ostatnich czterech miesiącach znaczny wzrost. Jak pokazują dane, aktualna cena pszenicy jest znacznie niższa niż w tym samym okresie rok temu, jednak równocześnie jest wyższa od przeciętnej ceny w porównywalnym tygodniowym okresie sprzed pięciu poprzednich lat, tzn. z okresu 2008-2012. W grudniu roku 2012 cena pszenicy osiągnęła nowy rekord wysokości i wyniosła 1032 zł/t, a bieżąca cena jest od tej wyjątkowo wysokiej ceny o 26 procent niższa. Biorąc pod uwagę średnią cenę pszenicy od początku sezonu do pierwszego tygodnia grudnia, to obecnie jest ona o 23 procent niższa od średniej ceny z sezonu 2012/2013. Dla Unii Europejskiej ceny pszenicy są o 21 procent niższe, co oznacza, że spadek tam był nieco mniejszy niż w Polsce. Natomiast w krajach takich jak Czechy, Słowacja, Węgry spadki cen były większe i wynosiły średnio od 27-31 procent. Jednak biorąc pod uwagę przeciętną cenę z pierwszego tygodnia grudnia z lat 2008-2012, która wynosiła średnio 717 zł/t, wówczas okaże się, że jest ona o 7 procent wyższa. Można więc dostrzec, że cena w grudniu w latach 2008 i 2009 była znacznie niższa o prawie 40 procent od obecnej ceny i wynosiła 478 i 477 zł/t. Natomiast dane z lat 2010 i 2011 wskazują, że cena ta była nieznacznie wyższa, tzn. o 5 i 3 procent. Mając na uwadze to, że zbiory pszenicy były wysokie zarówno w Polsce, jak i w krajach UE oraz w Rosji i na Ukrainie, można zasugerować, że ceny pszenicy sądosyć wysokie.

 Komentarze

Skomentuj