Summarize

Polskie pomidory

Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w Polsce, w latach 2004-2012 nieustannie wzrastała produkcja pomidorów spod osłon, która to zwiększyła się o 35% do poziomu 498 tysięcy ton.

Analitycy Banku BGŻ wskazują, iż powodem takiego wzrostu jest zwiększenie wydajności produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu uprawianej powierzchni upraw. Jak wskazują dane Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami powierzchnia upraw pomidorów pod osłonami do czasu wstąpienia Polski do UE spadła o prawie 8%, a w szklarniach o 13%. Podniesienie ilości plonów pomidorów spod osłon, stało się rezultatem inwestycji związanych z unowocześnianiem systemów szklarniowych, poprzez budowę bardziej innowacyjnych obiektów, które zastępowały starsze szklarnie.

Jak pokazuje bieżący rok – na ceny pomidorów negatywny wpływ ma wzrost produkcji w długim okresie. Raport Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, który ukazał się w czerwcu bieżącego roku, prognozował, że rok 2013 przyniesie rekordową produkcję pomidorów spod osłon na poziomie 510 tysięcy ton. To oznacza, że oczekiwano wzrostu o 2,4% do roku 2012. Z kolei GUS szacował, że przy podniesionej produkcji pomidorów gruntowych o 3,8% do 277 tysięcy ton ich cena może spadać.

Dane wskazują, iż cena pomidorów w okresie IV-X bieżącego roku była niższa o 11% w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim. Różnice w cenach z roku 2012 i 2013 najbardziej widać w sierpniowych cenach skupu, które to różniły się o 15%. Jednak w kolejnych miesiącach nastąpiła zmiana, która przyniosła zastopowanie tendencji spadkowych.Komentarze

Skomentuj