Summarize

Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) 10 lutego zaprezentował raport określający sytuację na rynku surowców rolnych. Za raportem USDA analitycy  Raiffeisen Bank Polska S.A. przedstawiają rynkowe prognozy dla pszenicy, soi i kukurydzy.

W sezonie 2013/14 prognoza USDA dla światowej podaży pszenicy została zmniejszona o około 1,1 mln ton do poziomu 887,7 mln ton, na co miała wpływ niższa o 0,8 mln ton prognoza globalnej produkcji oraz obniżenie szacunków początkowych zapasów w Argentynie i Rosji. Szacunki dla produkcji pszenicy w Kazachstanie zostały obniżone o 1,6 mln ton, a to w związku z niższą wydajnością. Dla Algierii prognoza została obniżona o 0,3 mln ton, co dla światowego rynku będzie zneutralizowane przez brazylijską produkcję wyższą o 0,6 mln ton. Prognoza USDA przewiduje w sezonie 2013/14 zawężenie średniego rocznego przedziału cen pszenicy o 0,05 USD do poziomu 6,65-6,95 USD za buszel.

Odnośnie soi,  Amerykański Departament Rolnictwa podniósł szacunek światowej produkcji o 0,9 mln ton do wysokiego poziomu sięgającego 287,7 mln ton. USDA szacuje, że zbiory soi w Brazylii w sezonie 2013/14 wzrosną do poziomu 90 mln ton, co będzie rekordowym wynikiem. Dla brazylijskiej prognozy najważniejszym czynnikiem ryzyka są upały i susza w południowej części kraju. W Argentynie utrzymująca się susza spowodowała uszczerbek na zbiorach soi, dlatego USDA zmniejszyła szacunek jej produkcji o 0,5 mln ton do poziomu 54,0 mln ton. Prognozowany w raporcie przedział dla średniej ceny soi został podniesiony o 0,2 USD do poziomu 11,95-13-45 USD za buszel.

Globalna prognoza USDA dla produkcji kukurydzy w sezonie 2013/14 wskazuje na niewielkie jej obniżenie z 966,9 mln ton do poziomu 966,6 mln ton. Za zmniejszenie produkcji kukurydzy i jej szacunków głównie odpowiada argentyńskie zredukowanie produkcji o 1,0 mln ton, na co będzie miała wpływ utrzymująca się od grudnia susza. Zgodnie z prognozami USDA produkcja kukurydzy w Argentynie wyniesie 24,0 mln ton, czyli o 4 proc. mniej wobec szacunków z zeszłego miesiąca i o 9,4 proc. mniej wobec zeszłorocznych prognoz. Również produkcja w Rosji została oszacowana na ilość mniejszą o 0,3 mln ton. Rosyjski spadek neutralizuje wzrost produkcji kukurydzy na Ukrainie o ok. 0,9 mln ton. Amerykański Departament Rolnictwa w raporcie podniósł również prognozę konsumpcji kukurydzy z 939,7 mln ton do poziomu 943,3 mln ton.Komentarze

Skomentuj