Summarize

Rosja

Przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu będzie się wiązało ze zmianami opłat celnych egzekwowanych przez ten kraj, a także ze zmianami administracyjnymi. Otwiera to szansę dla eksporterów.
W sektorze mleczarskim cła na mleko skondensowane spadną z 25 proc. do 20 proc., zaś na mleko w proszku z 20 proc. do 15 proc. W przypadku masła utrzymają się na poziomie 15 proc. jednak wyniosą nie mniej niż 0,29 EUR/kg wobec 0,40 EUR/kg obecnie. Również 15 proc. cło będzie obowiązywało na sery, ale będzie zależne od rodzaju. W większości przypadku będzie nie mniejsze niż 0,25 EUR/kg wobec obecnych 0,30 EUR/kg. Sery przetworzone i brie zachowają także stawkę 15 proc., ale obecne minimum 0,60 EUR/kg zostanie zmniejszone do 0,30 EUR/kg.

Handel między Polską a Rosją od lat jest bardzo niestabilny. Wpływ na taką sytuację miało między członkowstwo Polski w UE i korzyści handlowe z tym związane. Problemem stały się nowe certyfikaty weterynaryjne w Rosji i zakaz importu polskich produktów pochodzenia zwierzęcego. Efektem zmian stał się spadek polskiego eksportu do krajów WNP. W 2000 roku całkowity udział Wspólnoty Niepodległych Państw w polskim eksporcie przetworów mleczarskich wynosił 9 proc., a w 2009 r. już tylko 3 proc. Choć 2010 rok przyniósł znaczną poprawę na tym polu, to już pierwsze miesiące 2012 r. okazały się zweryfikować chwilowe polepszenie sytuacji handlowej między państwami.

Akcesja Rosji do Światowej Organizacji Handlu prawdopodobnie nie będzie miała bardzo dużego przełożenia na światowy rynek mleka, lecz w przypadku Polski może sprzyjać wzrostowi eksportu. Szczególnie, że Rosja należy, i według prognoz w najbliższych latach będzie należała, do czołowych importerów masła i serów.



Komentarze

Skomentuj