Summarize

Wysokie ceny ziemniaków na zachodzie Europy nie przekładają się na ich poziom w kraju.W dalszej części sezonu ceny ziemniaków w Europie Zachodniej nadal będą bardzo wysokie, ale dynamika ich wzrostu w ostatnim okresie wyhamowała. Ceny ziemniaków w Polsce wciąż są niskie, zwłaszcza w porównaniu z ich poziomem w UE – informuje w Raporcie rolnym Wiesław Dzwonkowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB.

 
W ostatnich tygodniach udało się zaobserwować stabilizację cen ziemniaków do przetwórstwa, które w kontraktach terminowych na kwiecień 2013 osiągnęły poziom około 300 euro za tonę.

 
„Ceny ziemniaków w Polsce wciąż są niskie, zwłaszcza w porównaniu z ich poziomem w Europie Zachodniej, chociaż w skupie i na rynkach hurtowych już trzeci miesiąc z kolei następuje ich wzrost” - podaje Dzwonkowski.

 
Średni poziom cen skupu ziemniaków w październiku wyniósł w naszym kraju 26,2 zł/dt, co oznacza 9,6 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Na rynkach hurtowych ceny wzrosły do 39 zł/dt, a w listopadzie zwiększyły się o kolejne 4 zł/dt.
 
„W obrocie targowiskowym w drugiej połowie listopada ceny przekroczyły poziom ubiegłoroczny. Wzrost cen ziemniaków prawdopodobnie byłby większy, gdyby w sytuacji niedoborów na rynkach zachodnioeuropejskich, można było zwiększyć ich eksport, a który z powodu problemów fitosanitarnych jest bardzo niewielki” – pisze w raporcie Wiesław Dzwonkowski.
 Komentarze

Skomentuj