Summarize

susza w USA

Jest połowa lipca, a wciąż nie widać końca zmartwień amerykańskich farmerów z środkowo-zachodniej części Stanów. Utrzymujące się susze wpłyną niechybnie na wzrost cen produktów rolnych w ciągu najbliższych miesięcy.Po utrzymujących się od dłuższego czasu spadkach cen produktów spożywczych, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ostrzegła na początku miesiąca, że niesprzyjające warunki atmosferyczne w wielu regionach świata, zwłaszcza Stanach Zjednoczonych, gdzie prognozuje się rekordowe straty w uprawach, spowodują panikę i wzrost cen podstawowych towarów w lipcu. Ceny produktów prezentowane są przy pomocy Food Price Index, o którym pisaliśmy już w naszym serwisie.

W ubiegłym tygodniu rząd Stanów Zjednoczonych ogłosił klęskę żywiołową, starając się przyspieszyć wdrażanie operacji pomocowych. Susza dotknęła 26 stanów. Departament Rolnictwa obniżył drastycznie prognozy dotyczące jakości kukurydzy z tegorocznych zbiorów.

W ubiegły weekend część regionów doczekała się upragnionego deszczu, ale rozproszone opady były nieznaczne i nie złagodziły skutków suszy w wystarczającym stopniu.

W nadchodzących dniach deszcze mają spaść na 75% terenu opanowanego przez suszę, ale straty w plonach kukurydzy są już nieodwracalne.Komentarze

Skomentuj