Summarize

trzoda chlewna

FAMMU/FAPA powołując się na dane Komisji Europejskiej informuje, że przez pierwsze dziesięć miesięcy 2013 roku, państwa Unii Europejskiej na rynki do krajów trzecich wyeksportowały ponad 2,58 mln ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych, co oznacza, że eksport z unijnego rynku był o 1,4 procent wyższy niż w analogicznym okresie w roku 2012.

Największy udział w towarowej strukturze sprzedaży miała mrożona wieprzowina, bo aż 43 procent oraz podroby z wynikiem 32 procent. Eksport mrożonej wieprzowiny w ciągu roku wzrósł o 9 procent, a podrobów o 1 procent. Z związku ze zmniejszeniem pogłowia trzody chlewnej w Unii Europejskiej eksport żywca był o ponad jedną trzecią niższy, również wywóz świeżego mięsa spadł o jedną czwartą.

Według danych Komisji Europejskiej, największymi eksporterami produktów wieprzowych na rynki trzecie w bieżącym roku były kraje takie jak: Niemcy, Dania, Hiszpania, Holandia, Polska i Francja. Wśród wymienionych krajów spadki wywozu zanotowały Niemcy i Hiszpania, natomiast Polska, Dania, Holandia i Francja zanotowały wzrost eksportu.

Polska przesunęła się z czwartego na trzecie miejsce wśród największych unijnych eksporterów wieprzowiny, głównie nie względu na zwiększenie sprzedaży o 8 procent oraz ze względu na rosyjskie restrykcje nałożone na Hiszpanię, co spowodowało obniżkę hiszpańskiej wysyłki i wyprzedzenie jej w rankingu przez Polskę.

W roku 2013 zmieniła się także struktura geograficzna unijnego eksportu, wzrosły wysyłki do Chin o 17 procent, do Hongkongu o 5 procent, do Japonii o 0,2 procent, na Filipiny o 38 procent, do Angoli o 8 procent i do Australii o 3 procent. Eksport do krajów azjatyckich stanowił prawie połowę całkowitego eksportu unijnego. Jeśli chodzi o spadki, to zmalała dostawa unijnej wieprzowiny na Ukrainę o 22 procent, na Białoruś o 34 procent, do Korei Płd. o 33 procent oraz do Rosji – głównego odbiorcy wieprzowiny z UE – o 1 procent. Jak podaje FAMMU/FAPA państwa Unii Europejskiej w okresie od stycznia do października 2013 roku zakupiły w krajach trzecich prawie 29 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych, czyli o  9,3 procent mniej niż w roku 2012. W towarowej strukturze zakupów prym wiodły podroby z wynikiem 48 procent oraz mięso mrożone z wynikiem 27  procent. W bieżącym roku największymi dostawcami wieprzowiny do UE były Szwajcaria i Chile, natomiast import wieprzowiny z tych krajów zmniejszył się odpowiednio o 12 i 26 procent. Z danych wynika, że kraje unijne kupiły o 24 procent więcej serbskiego tłuszczu wieprzowego i podrobów.Komentarze

Skomentuj