Summarize

Komisja Europejska zażądała zwrotu nienależnie wypłaconych pieniędzy z funduszy rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, rozpoczynając tzw. procedurę rozliczeńPonieważ część tej sumy została już wcześniej zwrócona, jest ona tak naprawdę niższa niż 426 milionów euro. Pieniądze te muszą zostać zwrócone przez kraje członkowskie, ponieważ zostały rozdzielone nieprawidłowo lub nie dopełniono odpowiednich procedur kontrolnych w zakresie wydatków na rolnictwo. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), a Komisja ma obowiązek sprawdzić, czy członkowie Unii właściwie wydatkują pieniądze. By nie pogarszać sytuacji niektórych krajów, które szczególnie ucierpiały pogrążając się w kryzysie finansowym, Komisja Europejska wydała rozporządzenie pozwalające tym krajom na zwrot niewłaściwie wydatkowanej pomocy finansowej z opóźnieniem. Przy spełnieniu określonych warunków można rozłożyć spłatę nawet na okres 18 miesięcy. Ta możliwość stanowi uzupełnienie wcześniej istniejących mechanizmów, zgodnie z którymi zwrot mógł być rozłożony na ograniczoną liczbę lat. Pierwszym krajem członkowskim który skorzysta z tej opcji jest Grecja.

Do unijnego budżetu zwrócone zostaną środki z Danii, Niemiec, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Wielkiej Brytanii. Największe sumy dotyczą:

131,3 mln € od Hiszpanii za plantacje winorośli niespełniające wymogów;
98,9 mln € od Włoch za plantacje winorośli niespełniające wymogów;
71,5 mln € od Grecji za niedociągnięcia w kontroli suszenia winogron;
62,9 mln € od Francji za niedociągnięcia w kontroli dofinansowań hodowli bydła;
21,3 mln € od Grecji za plantacje winorośli niespełniające wymogów;
13,3 mln € od Polski za niespełniających unijnych wymogów system sankcji i niezgodność z zasadami zdefiniowanymi w Good Agricultural and Environmental Conditions (GAEC) jako Dobra Kultura Rolna.Komentarze

Skomentuj