Summarize

W tym roku Unia Europejska rozpoczęła negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi na temat umowy o wolnym handlu. Jej wprowadzenie może mieć bardzo znaczący wpływ na unijny rynek drobiu.

Podpisanie umowy o wolnym handlu doprowadzi docelowo do zniesienia barier cłowych oraz poza cłowych takich jak choćby wymogi prawne, standardy oraz normy. Umowa o wolnym handlu między dwoma obszarami ma obejmować praktycznie wszystkie sektory gospodarki nie wyłączając rolnictwa.

To właśnie rolnictwo budzi największe kontrowersje. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie rynku drobiu. Z informacji podanych przez Agra Europe wynika, że Stany Zjednoczone nie eksportują drobiu na teren Unii Europejskie od prawie 17 lat. Jest to spowodowane bardzo wysokimi normami sanitarnymi obowiązującymi na obszarze Wspólnoty. Normy obejmują chociażby zakaz używania wody chlorowanej przy produkcji mięsa drobiowego.

Amerykańscy produkcji mięsa drobiowego wiele obiecują sobie po otwarciu unijnego rynku. Analitycy twierdzą, że Stany Zjednoczone mogłyby po podpisaniu umowy o wolnym handlu eksportować na teren Unii Europejskiej drób o wartości 436 milionów euro rocznie. To zaś oznaczało by dla nich, że UE stała by się jednym z najważniejszych rynków zbytu.

Pomimo nadziei amerykańskich producentów przed nami wciąż bardzo daleka droga do porozumienia. Negocjacje w sprawie otwarcia rynku drobiu na pewno nie będą łatwe tym bardziej, że unijny producenci obawiają się iż doprowadzi ono do drastycznego spadku cen i wzrost podaży drobiu.Komentarze

Skomentuj