Summarize

Międzynarodowy Traktat o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) zwiększył pulę środków do rozdysponowania w ramach funduszu pomocowego o dodatkowe pieniądze przyznane przez ministrów rolnictwa UE.O przekazaniu tej sumy zadecydowano na spotkaniu Rio +20. Fundusz operacyjny funkcjonujący na bazie traktatu ma za zadanie pomoc rolnikom z krajów rozwijających się w rozwoju różnych rodzajów upraw. Chodzi w szczególności o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, łagodzenie skutków zmian klimatu i dywersyfikację uprawianych roślin – nie poprzez introdukcję nowych gatunków na danym terenie, ale wsparcie dla tradycyjnych odmian.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, która zarządza funduszem przyznała, iż to najwyższa jednorazowa wpłata od jego powstania w roku 2008. Środki pozyskane w ten sposób zostaną rozdysponowane pomiędzy drobnych rolników, by mogli oni zwiększyć swe zdolności produkcyjne. Na liście wspieranych tradycyjnych upraw znalazły się między innymi ziemniaki, ryż, maniok, pszenica i sorgo. Rolnicy powinni wiedzieć, że produkcja klasycznych odmian na rynki lokalne przynosi same korzyści nie tylko im, ale przede wszystkim ich klientom.

Genetyczna różnorodność upraw ma kluczowe znaczenie dla trwałego i zrównoważonego rozwoju rolnictwa w skali globu.Komentarze

Skomentuj