Summarize

trzoda chlewna

Wieprzowina w krajach Unii Europejskiej kontynuuje spadkowy trend, który został zapoczątkowany we wrześniu br.

FAMMU/FAPA podała, że w październiku br. ceny wieprzowiny w krajach Wspólnoty kontynuowały trend spadkowy zapoczątkowany we wrześniu. W ciągu czterech tygodni października 2013 r., średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej Unii zmniejszyła się o 7 EUR/100 kg.

Pod koniec października cena 100 kilogramów mięsa wieprzowego wyniosła 176 euro, podczas gdy jeszcze miesiąc wcześniej należało za nie zapłacić 182,65 euro. Powodem kontynuowania spadkowej tendencji cenowej była sezonowa nadwyżka podaży trzody chlewnej na rynku unijnym.

W przekroju wszystkich krajów Wspólnoty największy spadek cen w skali miesiąca odnotowano we Włoszech, gdzie wieprzowina staniało o 7,2 proc. Na kolejnych pozycjach znalazły się Hiszpania (-5 proc.), Francja (-4,7 proc.), Niemcy (-4,5 proc.) i Holandia (-3,4 proc.).

W Polsce w ostatnim tygodniu października br. średnia cena reprezentatywna wieprzowiny obniżyła się o 3,3 proc. w stosunku do początku tego miesiąca i wyniosła 176,51 euro za 100 kg.

Ceny reprezentatywne wieprzowiny wzrosły jedynie w Irlandii (+1,6 proc.) oraz w Finlandii (+0,2 proc.), natomiast w Danii i na Malcie pozostały na niezmienionym poziomie.

Średnia cena reprezentatywna wieprzowiny dla całej Unii Europejskiej była w październiku o 5,5 proc. niższa w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Mimo wszystko wieprzowina w tym okresie (październik) osiągnęła jeden z najwyższych poziomów cen w ciągu całej dekady.Komentarze

Skomentuj