Summarize

mięso wołowe

Stany Zjednoczone wznawiają import wołowiny z krajów Unii Europejskiej.

Po latach starań europejscy eksporterzy wołowiny mogą w końcu liczyć na wznowienie eksportu wołowiny do Stanów Zjednoczonych, których władze potwierdziły dostosowanie się do międzynarodowych standardów w handlu, w odniesieniu do tzw. choroby szalonych krów (BSE) – informuje FAMMU/FAPA.

Agencja Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), zarządzana przez amerykański departament rolnictwa (USDA) wydała w dniu 1 listopada 2013 roku oświadczenie, w którym potwierdziła, że obecne przepisy handlowe odnoszące się do BSE, będą opierały się na normach Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt )OIE), a co za tym idzie, zakończy się też zakaz eksportu unijnej wołowiny do Stanów Zjednoczonych.

Zakaz ten obowiązywał przez ostatnie 15 lat, a jego początek sięga roku 1998. W obawie przez rosnącym zagrożeniem ze strony wirusa BSE, Amerykanie stworzyli bardzo restrykcyjne przepisy, które miały uniemożliwić rozprzestrzenianie się choroby na terytorium ich stanów. Tamtejsze zalecenia były zdecydowanie bardziej surowe od przepisów obowiązujących w UE, wydanych przez OIE, co skutkowało nałożeniem zakazu.

Zniesienie zakazu wejdzie w życie po 90 dniach od daty publikacji zmian w rejestrze federalnym, czyli od momentu kiedy APHIS zacznie oficjalnie stosować wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt w sprawie identyfikacji statusu danego kraju pod względem ryzyka wystąpienia BSE.

Taki krok będzie miał istotne znaczenie dla unijnej produkcji wołowiny, która znajdzie ogromny rynek zbytu na terytorium USA. Komisja Europejska podkreśla również w oficjalnym oświadczeniu, że dzięki przywróceniu normalnych warunków handlu ze stroną amerykańską, unijna wołowina zyska większe zaufanie także w pozostałych częściach świata i będzie to wyraźny sygnał, że mięso z krajów Wspólnoty jest bezpieczne.Komentarze

Skomentuj