Summarize

Dlaczego w Polsce  coraz więcej producentów mleka interesuje się hodowlą norweskiej rasy czerwonej, zwanej w skrócie NRF ?Zdaniem polskich rolników, NRF  jest wysokowydajną rasą mleczną, płodną i odporną na choroby. W Norwegii programy hodowlane od ponad trzydziestu lat kładą nacisk na cechy związane ze zdrowiem i płodnością zwierząt. Doskonalenie tych cech daje efekt w postaci wymiernych korzyści finansowych.

Polscy i norwescy rolnicy wiedzą, że aby zwiększyć  rentowność i stabilność produkcji mleka muszą ciągle monitorować rynek, obniżać  koszty produkcji oraz inwestować w wysokowydajne, zdrowe i płodne krowy.

Nowy raport z obserwacji, prowadzonych w stadach produkcyjnych, miedzy innymi w Irlandii Północnej, wskazuje, że krowy rasy norweskiej czerwonej wyróżniają się wyższym wskaźnikiem zacieleń, znacznie wyższą przeżywalnością cieląt, niższą LKS, niższym brakowaniem oraz wyższą zawartością składników mleka, w porównaniu z utrzymywanymi w tych samych stadach holsztynami.

 Na podstawie badań przeprowadzonych na populacji 10 000 mieszańców dowiedziono, że krzyżowanie naprzemienne HF z NRF daje hodowcy większy zysk. Mieszańce po NRF dają taki sam przychód ze sprzedaży mleka, ale niższe koszty produkcji (wyższa płodność, mniej chorób, łatwiejsze wcielenia, większa długowieczność i lepsza budowa nóg i racic), a w rezultacie wyższy dochód netto z litra mleka. Doświadczenia polowe dowiodły, że dochód netto z litra mleka był o 15-20 procent wyższy, niż w przypadku czystych holsztynów.

Rasa bydła RNF pojawiła się na polskim rynku już na początku lat 90. Otrzymywane ze skrzyżowania z tą rasą bydło cieszy się dobrą opinią wśród rolników. Obecnie zainteresowanie Norweską Rasą Czerwoną jest coraz większe, a to za sprawą ciągłego udoskonalania genetycznego NRF.
Więcej na temat samej rasy NRF, jej walorów, jak również leczenia i zapobiegania zaburzeniom w rozrodzie bydła mlecznego, będzie można dowiedzieć się podczas Polsko-Norweskiej Konferencji organizowanej przez Norweską Federację Hodowców Bydła GENO oraz Dział Handlowy Ambasady Norwegii.

Konferencja pt.: „Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zaburzeń w rozrodzie bydła mlecznego – leczenie i zapobieganie. Badania i doświadczenia z Norweską Rasą Czerwoną (NRF) “ realizowana pod patronatem i przy współpracy z Warszawską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną, Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Polskim Stowarzyszeniem Bujatrycznym odbędzie się 15 lutego 2013 roku w Warszawie, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Organizatorzy zapraszają lekarzy weterynarii, zootechników specjalizujących się w rozrodzie bydła oraz hodowców.

Szczegóły organizacyjne oraz program konferencji dostępny na stronie internetowej http://www.genopolska.pl/Home/News/Kolejna-konferencja-GENO/Komentarze

Skomentuj