Summarize

rzepak

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju - powołując się na dane Oil World - informuje, iż w krajach unijnych w przyszłym sezonie 2013/2014, przerób rzepaku wzrośnie w niewielkim stopniu z 22,65 mln ton z sezonu poprzedniego do 22,72 mln ton w roku bieżącym.

Przerób rzepaku rok do roku wzrasta, średnio o 5 procent. W pierwszym kwartale bieżącego sezonu 2013/2014, a dokładniej w okresie lipiec-wrzesień przerób rzepaku w krajach Unii Europejskiej wyniósł 5,9 mln ton w porównaniu z 5,6 mln tonami w sezonie poprzednim.

W omawianym okresie, przerób rzepaku członków FEDIOL, do którego należy PSPO, osiągnął poziom 4,6 mln ton. W przypadku Federacji, obejmującej 78 procent rynku, wzrost przerobu był wyższy o 7 procent niż sezonie poprzednim.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju informuje, że Oil World liczy, że w następnym kwartale bieżącego roku, tj. w okresie od października do grudnia przerób zwolni i osiągnie poziom niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Oczekiwania te wiążą się z październikową i dalszą, dużą dostępnością nasion słonecznikowych i z jego korzystnymi marżami.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podobnie jak w latach poprzednich, Unia Europejska przerobi więcej nasion rzepaku niż wynosi jego unijna produkcja. Jak informuje Oil World zbiory rzepaku w Unii Europejskiej wyniosły w tym roku około 21 mln ton, podczas gdy w roku 2012 wynosiły 19,65 mln ton.

Dzięki importowi rzepaku z Ukrainy i Australii, będzie możliwy przerób większej ilości nasion rzepakowych. Oil World przewiduje, że w obowiązującym sezonie  całkowity przywóz rzepaku do Unii Europejskiej wyniesie około 3,3 mln ton i w 85 procentach będzie pochodzić z Australii oraz z Ukrainy i innych krajów będących członkami Wspólnoty Niepodległych Państw.Komentarze

Skomentuj