Summarize

szklanka mleka

Polska Izba Mleka oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka na kampanię trwającą 3 lata wyda 2,4 mln euro. Kampania pod hasłem „mam kota na punkcie mleka” będzie zachęcać do picia mleka i spożywania produktów mlecznychPromocja obejmie 20 polskich miast. Grupą docelową będą dzieci w wieku od 8 do 13 lat oraz rodzice i opiekunowie. Dzieci dowiedzą się jakie wartości odżywcze i zdrowotne mają sery, napoje mleczne i samo mleko. To ma się przyczynić do wzrostu spożycia mleka i wykształcić zdrowe nawyki żywieniowe wśród najmłodszych. W szkołach będą się odbywać zabawy i inne przedsięwzięcia o charakterze współzawodnictwa.

Szef Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska powiedziała: „Nasza kampania będzie inna niż dotychczasowe, realizowane na terenie Polski. Naszym zamiarem jest dotarcie do szerokiego grona dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w celach edukacji i wzrostu świadomości. Dlatego też znaczną część działań prowadzić będziemy w szkołach i we współpracy ze szkołami”.

Połowę budżetu kampanii stanowić będzie dotacja z Unii Europejskiej, 30% z budżetu państwa. Pozostałe 20% to środki z Funduszu Promocji Mleka. Komisja Europejska zatwierdziła już projekt kampanii do dofinansowania.

Średnie spożycie mleka w UE to 350 litrów/mieszkańca. W Polsce w 2011 r. ten wskaźnik wynosił 193 litry/osobę.Komentarze

Skomentuj