Summarize

drzewo cytrynowe

Z danych Freshfel wynika, że produkcja cytrusów w sezonie 2013/2014 będzie wyższa niż w sezonie poprzednim.

Bank Gospodarki Żywnościowej poinformował, że produkcja owoców cytrusowych w obecnym sezonie na półkulo północnej będzie wyższa niż miało to miejsce w poprzednim sezonie. Z prognoz Freshfel wynika, że produkcja pomarańczy w krajach europejskich wyniesie rekordowe 6,7 mln ton, czyli o 7 proc. niż sezon wcześniej. Wzrost produkcji będzie możliwy do zaobserwowania także w krajach basenu Morza Śródziemnego, a przyrost wyniesie tam około 6 proc. Spadek zbiorów na poziomie 3 proc. powinien natomiast nastąpić w USA.

Wzrost zbiorów w krajach europejskich ma dotyczyć także cytryn. Sytuacja jest jednak dość specyficzna, gdyż sezon 2012/2013 był nieudany pod względem produkcyjnym dla krajów Unii - łącznie w Hiszpanii, Włoszech, Grecji i Cyprze zebrano 1,48 mln ton. Ukształtowanie się zbiorów cytryn na poziomie 1,65 mln t, na które wskazują prognozy, można uznać zatem za powrót do "normalnego" poziomu. Niemniej, produkcja cytryn w innych krajach śródziemnomorskich będzie prawdopodobnie niższa (-10 proc. - 1,2 mln t) na co wpływ mają mieć niższe zbiory w Turcji (-17 proc.).

Sytuacja producentów owoców cytrusowych będzie miała z pewnością przełożenie na ceny. W Polsce w sezonie 2012/2013 były one bardzo wysokie, a ich poziom wynikał z niskiej podaży. Z danych IERiGŻ-PIB wynika, że we wrześniu 2013 roku za kilogram cytryn należało zapłacić w hurcie średnio 7,21 zł, czyli o 23 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wyższe ceny tych owoców odnotowano tylko w roku 2007 i 2010, a więc w okresie, kiedy produkcja cytrusów również była wyjątkowo niska.

Jeśli prognozowany wzrost produkcji się potwierdzi, to można oczekiwać, ze ceny na krajowym rynku zaczną spadać. Na taką sytuację wskazuje choćby poziom październikowych cen, kiedy średnia cena cytryn w hurcie zmniejszyła się w relacji do września br. o blisko 20 proc. kształtując się na poziomie tylko o 4,3 proc. wyższym w porównaniu do września 2012 roku. Podoba sytuacja powinna dotyczyć pomarańczy. W październiku br. ich średnia cena była o 13,5 proc. niższa niż przed rokiem kształtując się na poziomie 4,26 zł/kg.Komentarze

Skomentuj