Summarize

mleko

Na rynkach światowych ceny mleka ciągle utrzymują tendencje wzrostowe.

Bank Gospodarki Żywnościowej opublikował dane, z których wynika, że na światowych rynkach mleka utrzymują się utrzymują się wzrostowe tendencje cen skupu.

Według danych LTO Nederland, średnia cena oferowana przez wybrane mleczarnie w Europie, USA oraz Oceanii we wrześniu br. sięgnęła 39,65 euro/100 kg (około 163 zł/hl) i była o prawie 18 proc. wyższa niż w tym samym miesiącu w roku ubiegłym. Najwyższe, ponad 30 proc. podwyżki zaobserwowano w Belgii i Niemczech.

Od początku lipca do końca października największe zmiany zaobserwowano w Chinach, gdzie w omawianym okresie cena surowego mleka wzrosła o 11% do 3,88 CNY/kg (około 46 euro/100 kg), co jest jednym z najwyższych obecnie poziomów na świecie. Analitycy BGŻ zauważają, że w związku z ograniczoną podażą mleka i nadchodzącą dużymi krokami zimą, można się spodziewać, że ceny mleka w dalszym ciągu będą rosły.

Sytuacja, jaka obecnie jest obserwowana w Chinach, to efekt spadku produkcji w 2013 roku i długookresowych zmian strukturalnych, które doprowadziły do podwyżek cen skupu. Gospodarstwa małe, które nie są w stanie spełnić wymogów jakościowych, powoli znikają z rynku, co z kolei pozwala się rozwijać gospodarstwom dużym, w których stan pogłowia krów wynosi od 500 do 1000 sztuk. Niestety jednak proces zaprzestawania produkcji jest szybszy, niż powstawania nowych gospodarstw, co powoduje, że narasta dystans miedzy zapotrzebowaniem na surowiec ze strony przemysłu a możliwościami produkcyjnymi rolnictwa. Nawet dotacje ze strony państwa nie zmieniają tej tendencji.Komentarze

Skomentuj