Summarize

Kontrole w polskich zakładach mięsnych

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w czerwcu bieżącego roku, ceny skupu żywca wołowego, drobiowego i wieprzowego wzrosły, natomiast ceny ziarna większości zbóż spadły.Spośród wszystkich ziaren zbóż, wzrosła wyłącznie cena żyta, natomiast spadły ceny pszenicy, jęczmienia, pszenżyta, owsa i kukurydzy.

Ceny żyta w skupie wzrosły o 2,7 procenta, w porównaniu do maja i wyniosły 85,05 zł/dt. Jest to także więcej o 6,2 procent w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. W obrocie handlowym cena żyta zanotowała jednak spadek w stosunku do maja o 1,6 procent, do kwoty 83,48 zł/dt. W ujęciu rocznym wzrosły jednak o 1,8%.

Za pszenicę w skupie płacono w czerwcu 90,69 zł/dt, czyli o 2,8 procent mniej niż w maju i aż o 8,5 procenta mniej niż w roku ubiegłym. Na targowiskach zanotowano spadek o 0,5 procent w stosunku do maja i o 5,9% w skali roku, a ceny wyniosły 96,68 zł/dt.

Niewielkie zmiany zanotowano w przypadku jęczmienia, gdzie zaobserwowano spadek o 0,3% (83,58 zł/dt) na skupach i wzrost na targowiskach o 0,2% (91,80 zł/dt) w stosunku do maja. W skali roku, ceny na targowiskach  obniżyły się o 2,2% natomiast na skupach wzrosły o 6,9%.

Pszenżyto w czerwcu kosztowało na skupie 82,94 zł/dt, czyli o 3% mniej niż w maju, natomiast na targowiskach spadek był mniejszy (0,4%) i osiągnął cenę 85,78 zł/dt. W odniesieniu do ubiegłego roku ceny pszenżyta spady o 2,3% na skupie i o 4,8% na targowiskach.

Cena owsa na skupie spadła do poziomu 68,51 zł/dt (7,4%) w odniesieniu do maja i wzrosła o pół procent w stosunku do czerwca 2011. Na targowiskach cena owsa osiągnęła w czerwcu 76,56 zł/dt co oznacza spadek o 5,7% w skali roku i o 2,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Wzrosły natomiast ceny żywca wieprzowego, za który w skupie płacono 5,62 zł/kg, czyli o 4,9% więcej niż w maju i aż o 23,1% więcej niż rok temu. Cena targowiskowa wzrosła o 5,5% w porównaniu do maja i o 19,7 w skali roku, a wyniosła 5,40 zł/kg.

Cena skupu żywca wołowego wyniosła 6,42 zł/kg , co oznacza wzrost o 1,6% w skali miesiąca i 13,6% w skali roku. Targowiska oferowały cenę 6,30 zł/kg, co było wynikiem niższym niż w maju o 0,2%, jednak wyższym o 15,4% w odniesieniu do roku ubiegłego.

Źródło: PAPKomentarze

Skomentuj