Summarize

ziemniaki

Raport Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawia prognozę przewidującą wzrost zbiorów ziemniaków w 2014 roku do 7,5 mln ton, podczas gdy w roku bieżącym zbiory wyniosły 6,4 mln ton.

Według raportu w roku 2014 areał uprawy ziemniaków najprawdopodobniej nie zostanie zwiększony i będzie wynosił w przybliżeniu 300 tys. ha. Na wynik ten – jak przewiduje raport –  nie wpłyną wysokie ceny. Raport zakłada, że jeśli warunki pogodowe będą sprzyjać, wówczas plony mogą osiągnąć 250 dt/ha, a zbiory ok. 7,5 mln ton.

Według szacunków IERiGŻ-PIB powierzchnia pół ziemniaczanych w Polsce, w roku 2013 zmniejszyła się w przybliżeniu o 20 procent w porównaniu z wynikiem z roku ubiegłego i wyniosła ok. 300 tys. ha.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oszacował plony ziemniaków na 214 dt/ha, wobec 242 dt/ha w roku poprzednim i 190 dt/ha średnio w latach 2006-2010. I tak zbiory wyniosły  6,4 mln ton i były o 30 procent, a dokładniej o 2,6 mln ton mniejsze od wyników zbiorów uzyskanych w roku 2012 oraz o około 35 procent niższe od szacunkowych zbiorów z lat 2006-2010.

Autorzy raportu prognozują, że obroty rynkowe ziemniakami będą niższe o około 10 procent w porównaniu z sezonem 2012/2013 i wyniosą około 3,8 mln ton. Przewidują również, że  średnie ceny ziemniaków na targach lokalnych mogą wynieść  około 128 zł/dt i być o około 75 procent wyższe niż w okresie 2012/2013.

Raport Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przewiduje, że w sezonie 2013/2014 spożycie nieprzetworzonych ziemniaków ponownie się zmniejszy, a ilość ziemniaków przetworzonych będzie podobna do zeszłego roku. Natomiast całościowa konsumpcja ziemniaków może obniżyć się w przybliżeniu o 5 procent.

 

 Komentarze

Skomentuj