Summarize

Jak podaje Bank Gospodarki Żywnościowej w styczniu i lutym tego roku import żywca wieprzowego wzrósł w relacji rocznej o 65 punktów procentowych.Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pokazują, że nasz kraj jest importerem netto żywca wieprzowego. Pierwsze dwa miesiące 2013 roku przyniosły ujemne saldo handlowe trzodą żywą na poziomie 29 000 ton. W tym samym czasie Polska sprzedała za granicę tylko 2500 ton żywca wieprzowego.
 
W okresie od początku stycznia do końca lutego tego roku polskie firmy sprowadziły z zagranicy około 31 tysięcy ton trzody żywej. Najwięcej sztuk żywca wieprzowego Polska sprowadziła z Niemiec. Nasz zachodni sąsiad ma 30% udział w polskim wolumenie importu. Jeśli chodzi o wartość importu to w tej kategorii bezwzględnie lideruje Dania. Jej udział w wartości importu wynosi aż 40 punktów procentowych.
 
W analizowanym okresie 46% sprowadzonych zwierząt stanowiły sztuki powyżej to kilogramów. Resztę, czyli 44% stanowiły prosięta oraz warchlaki poniżej 50 kilogramów wagi.
 Komentarze

Skomentuj