Summarize

kuter rybacki

Propozycja KE dotycząca zakazu importu ryb z Kambodży, Belize i Gwinei.

We wtorek Komisja Europejska zaproponowała ustanowienie zakazu importu ryb z Kambodży, Belize i Gwinei do krajów UE. Zakaz ma być związany z niewystarczającą kontrolą floty i nielegalnymi połowami. Jednocześnie KE wystosowała ostrzeżenia dla 5 innych krajów.

Celem propozycji jest zapewnienie, że ryby trafiające na talerz konsumentów pochodzą ze zrównoważonych i legalnych połowów" - powiedziała podczas konferencji w Brukseli Maria Damanaki, komisarz UE ds. rybołówstwa.

Zakaz importu wejdzie w życie, o ile zatwierdzą go unijni ministrowie. Jeśli ich opinia będzie pozytywna, to zakaz obejmie także połowy unijnych statków na wodach Kambodży, Belize i Gwinei.

Ostrzeżenie KE zostało udzielony wspomnianym krajom już w roku ubiegłym, i mimo że Komisja podjęła ścisłą współpracę z władzami tych państw w celu ustanowienia systemu zarządzania rybołówstwem i skutecznych środków kontroli, te trzy państwa nadal nie rozwiązały problemów strukturalnych i nie wykazały rzeczywistego zaangażowania na rzecz rozwiązania problemu nielegalnych połowów - czytamy w informacji KE.

Jednocześnie KE poinformowała, że pozostałe kraje, które otrzymały formalne ostrzeżenia w roku ubiegłym, a więc Fidżi, Panama, Sri Lanka, Togo i Vanuatu zastosowały się do wytycznych i ściśle współpracowały z KE.

Wprowadziły one nowe akty prawne i usprawniły systemy monitorowania, kontroli i inspekcji, w wyniku czego przedłużono negocjacje z tymi państwami do lutego 2014 r., a ocenę poczynionych postępów przewidziano na wiosnę – czytamy w komunikacie.Komentarze

Skomentuj