Summarize

Według organizacji WWF inwestowanie w zieloną gospodarkę w budżecie UE na lata 2013-2020 pomoże stworzyć nowe miejsca pracy.Z wyliczeń organizacji wynika, że do stworzenia ponad pół miliona nowych miejsc pracy potrzeba ok. 15 procent funduszy z budżetu unijnego. WWF powołuje się na raport przygotowany na zlecenie organizacji pozarządowych (w tym WWF) pt. "Ewaluacja potencjału zielonych miejsc pracy w kolejnych Wieloletnich Ramach Finansowych", który mówi, że "przeznaczenie 14,28 procent budżetu UE na zielone inwestycje przewidziane w ramach Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 roku, przyniosłoby ponad 516 tysięcy nowych miejsc pracy".

Karolina Tymorek z WWF Polska zaznacza, że "zazielenienie budżetu UE jest szansą dla Europy, w trudnym czasie kryzysu, który ma wpływ na stan finansów Wspólnoty".

Wspólna Polityka Rolna jest zdaniem WWF przykładem pozycji w budżecie wymagającym szczególnych zmian. "W obecnym kształcie pochłania ona aż 41 proc. całego budżetu. Musimy wykorzystać środki jak najbardziej efektywnie. Dlatego WWF proponuje, aby subsydia dla rolnictwa uwzględniały wsparcie działań środowiskowych, które stworzą miejsca pracy".

{open_cytat}"Co roku obywatele UE wpłacają do jej budżetu 129 miliardów euro"{close_cytat}- podkreśliła Tymorek.

Zdaniem organizacji "fundusze na rozwój obszarów wiejskich powinny zostać zwiększone do 50 proc. całego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej", a przeznaczeniem połowy tych środków powinny być działania środowiskowe. Budżet na lata 2013-2020 powinien być zrównoważony i zapewniający wsparcie sektorom ekologicznym. WWF uważa, że  "oprócz rolnictwa, kluczowe będą budżetowe propozycje w zakresie zrównoważonej infrastruktury transportowej oraz energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej, od których zależy uniezależnienie unijnej gospodarki od importu paliw oraz realizacja celów polityki klimatycznej".

Źródło: PAPKomentarze

Skomentuj