Summarize

Zezwolenie wydane przez Komisję Europejską na wprowadzenie do uprawy na terenie Unii Europejskiej genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka Amflora, zostało uznane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za nieważne, gdyż jak uzasadnił – Komisja Europejska przy wydawaniu zezwolenia nie uwzględniła przepisów proceduralnych.

Spółka  chemiczna BASF Plant Science chcąc otrzymać pozwolenie na wprowadzenie ziemniaka Amflora do obrotu i uprawy oraz na wykorzystywanie go do zastosowań przemysłowych zwróciła się w tej sprawie do władz szwedzkich. Jednak po przedstawieniu uwag przez państwa członkowskie, decyzja w tej sprawie została powierzona instytucjom unijnym. Stąd firma BASF Plant Science, zwróciła się bezpośrednio do Brukseli i tam rozpoczęła procedury mające zezwolić na produkcję paszy na bazie Amflory w ramach unijnego rynku.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa {Żwności (EFSA) wydał pozytywną opinię w sprawie ziemniaka Amflora w roku 2005, co pozwoliło Komisji Europejskiej na przedstawienie projektu komitetom złożonym z państw członkowskich, a później Radzie Unii Europejskiej. W związku z tym, że poszczególne krajowe komisje nie wydały decyzji, więc Komisja Europejska nie mogła wydać zezwolenia na uprawę w UE ziemniaka GMO.  Również w związku z licznymi rozbieżnościami opinii naukowych w EFSA, zezwolenie to nie zostało wydane. Komisja czekała więc dalej na spójną naukową opinię, która ostatecznie została wydana w 2009 roku, i która stwierdzała, że Amflora nie zagraża ludziom ani środowisku. Dlatego też, Komisja Europejska po uzyskaniu opinii wydała zezwolenie w sprawie uprawy odmiany ziemniaka GMO w krajach unijnych i wykorzystanie go w przemyśle oraz jako paszy w 2010 roku po trzynastu latach od złożenia wniosku przez niemiecką grupę chemiczną BASF Plant Science. Komisja Europejska przy podejmowaniu tejże decyzji pominęła konieczność zwrócenia się do komitetów złożonych z państw członkowskich, co według wyroku Trybunału Sprawiedliwości było ominięciem etapów proceduralnych.

 Komentarze

Skomentuj