Summarize

Na swojej konferencji prasowej minister Stanisław Kalemba poinformował, że pracy nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt są na zaawansowanym etapie. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia umów pakietowych obejmujących co najmniej trzy rodzaje ryzyka. „Nowelizacja jest bardzo oczekiwana przez rolników, bo klęski w rolnictwie występują niemal każdego dnia. Trzeba stworzyć system, w którym ubezpieczenia rolne będą finansowane ze składek rolników i środków z budżetu państwa” – powiedział minister.
Resort będzie dążył do tego, by ubezpieczenia rolne były powszechne. Zdaniem Kalemby dobrym rozwiązaniem jest ubezpieczanie wszystkich upraw.

Według wiceministra rolnictwa Kazimierza Plocke Sejm może przyjąć nowelizację jeszcze w tym roku. To oznacza, że zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku.

Firmy ubezpieczeniowe niechętnie podejmowały się ubezpieczania upraw, ponieważ obecnie można ubezpieczyć się nawet od jednego ryzyka (klęski jak susza czy powódź). Wiedząc że na danym obszarze występuje konkretne zagrożenie firmy odmawiały. Ma się to zmienić po wprowadzeniu umów pakietowych, obejmujących co najmniej trzy rodzaje ryzyk występujących najczęściej w gospodarstwie rolnym.

PAPKomentarze

Skomentuj