Summarize

krowa

W czasie debaty w PAP rozmawiano o zniesieniu kwot mlecznych i o konsekwencjach dla perspektyw rozwoju polskiego rynku mleka.

Polska od dawna była przeciwna decyzji Komisji Europejskiej, która zapowiedziała zniesienie kwot mlecznych, jednak nie miała sprzymierzeńców wśród innych krajów europejskich. Obecnie w Unii Europejskiej przygotowywany jest dla producentów mleka pakiet pomocowy.

Wiceprezes Spółdzielni Mleczarskiej Ryki Grzegorz Kapusta zapowiada, że zniesienie kwot zwiększy podaż mleka, a dzięki temu powinny też spaść jego ceny. Kapusta uważa również, że polskie zakłady mleczarskie dzięki zwiększeniu produkcji mają szansę na pozyskanie nowych nabywców.

Rolnik i dostawca mleka Janusz Wnorowski stwierdził, że jeśli likwidacja limitowania mleka jest już pewnym posunięciem, to kary za przekroczenie limitu kwot w roku bieżącym powinno być powinny być nieuwzględniane. Jednak wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk zapowiedziała, że obowiązkiem Ministerstwa Rolnictwa jest przestrzeganie regulacji prawnych i że przekroczenie kwot jest problemem biznesowym.

Obawy rolników będące wynikiem zapowiadanych zmian uspokoił wiceprezes Agencji Rynku Rolnego Lucjan Zwolak, który zapowiedział administracja państwowa zapewni odpowiednie wsparcie rolnikom, którzy znajdą się w kryzysowej sytuacji, gdy kwoty mleczne zostaną uwolnione. Wskazał również na potencjalne możliwości polskiego sektora mleczarskiego, który może sprostać światowej konkurencji.

Obecni na debacie doszli do wniosku, że rolnicy nie powinni się nadmiernie obawiać likwidacji kwot mlecznych, gdyż nawet najdrobniejsi wytwórcy wśród nich dostaną pomoc.

 Komentarze

Skomentuj