Summarize

Realne ryzyko przekroczenia kwot mlecznych

Polsce, podobnie jak w roku ubiegłym, grozi ryzyko przekroczenia kwot mlecznych, które może skutkować nałożeniem kolejnych kar finansowych. W ubiegłym sezonie kwoty mleczne zostały przekroczone przez Polskę o 0,14 proc, a obecna dynamika skupu pozwala zakładać, że obecnie wyznaczony próg może zostać przekroczony nawet bardziej ...

Oznaczenie pochodzenia mięsa wieprzowego

Butchers’ Confederation International (IBC)  wskazuje, że oznaczenie pochodzenia mięsa wieprzowego powinno zostać uproszczone. Butchers’ Confederation International (IBC) zorganizowało Europejskie Forum Mięsa, które było poświęcone oznaczaniu pochodzenia mięsa niepaczkowanego i kontrolom urzędowym – informuje Związek Polskie ...

Chów trzody chlewnej mniej opłacalny

Prognozy dotyczące cen trzody chlewnej zakładają ich zmniejszenie w trzecim kwartale bieżącego roku. Z danych Komisji Europejskiej z listopada br. wynika, że przeciętna cena trzody klasy E w IV kwartale może wynieść 172 EUR/100 kg i będzie o 5 proc. niższa od ubiegłorocznej – informuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ...

Ceny drobiu spadają, produkcja wciąż opłacalna

Jak informuje wiceprezes Krajowej Rady Drobiarskiej Maciej Przyborski pomimo spadków cen żywca drobiowego w ostatnim czasie jego produkcja nadal jest opłacalna. W tej chwili 1 kilogram brojlera to koszt 3,5 złotego. Od połowy lipca tego roku cena spadła o 70 groszy. Ostatnie tygodnie przyniosły znaczne spadki cen drobiu. Nie chodzi tylko ...

Eksport jaj w skorupkach

KIPDIP poinformowała, że w okresie od stycznia do wrześnie br. eksport jaj w skorupkach o kodzie CN 0407 wzrósł o ponad 10 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Z danych MRiRW wynika, iż w pierwszych trzech kwartałach br. wolumen eksportu polskich jaj w skorupkach wyniósł 157 123 ton i był wyższych o 14 944 tony w stosunku do ...

Większe wydatki na postęp hodowlany świń

W roku 2013 odnotowano zwiększone wydatki na utrzymanie postępu biologicznego, prowadzenie ksiąg i ocenę wartości użytkowej świń. Mimo iż pogłowie trzody chlewnej po raz kolejny było niższe niż w roku ubiegłym, to MRiRW poinformowało, że wydatki przeznaczone na postęp hodowlany świń były wyższe niż przed rokiem. Od 18 maja ...

Rosyjskie kontrole a branża mleczarska

Dobiegające końca kontrole rosyjskich inspektorów weterynaryjnych mogą mieć istotny wpływ na polską branżę mleczarską. 22 listopada br. zakończą się kontrole polskich zakładów mięsnych i mleczarskich posiadających uprawnienia do handlu z Rosją prowadzone przez rosyjskie służby weterynaryjne. Ich wynik może mieć dość ...

Hiszpania wiceliderem w produkcji wieprzowiny

Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA) informuje, że hiszpańska referencyjna baza danych podała najnowsze informacje dotyczące produkcji wieprzowiny, z których wynika, że Hiszpania stała się drugim w Unii Europejskiej i czwartym na świecie producentem mięsa wieprzowego. Ostatnie dwadzieścia lat przyniosło ...

Nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka

14 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Nowe przepisy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych wdraża do polskiego prawa unijne rozporządzenia dotyczące zmian w regulacjach w sprawie zawierania umów w sektorze mleka i przetworów mlecznych. Wprowadzenie nowych przepisów ...

Obecna sytuacja na rynku przetworów mlecznych

W październiku br. zanotowano wzrost cen większości przetworów mlecznych. Jak poinformował Bank Gospodarki Żywnościowej, w październiku br. utrzymał się wzrostowy trend cen zbytu serów i spadkowy w odniesieniu do masła i mleka w proszku (choć skala obniżek nie była duża). Korzystną sytuację odnotowano także w przypadku ...

Rosną ceny jaj w UE

W październiku w większości państw UE, w tym w Polsce, ceny jaj wzrosły. Jak podaje FAMMU/FAPA, powołując się na dane Komisji Europejskiej, w październiku 2013 roku średnia unijna cena sprzedaży jaj spożywczych klasy L i M wyniosła 129,23 EUR/100 kg i była o ok. 4 proc. wyższa niż we wrześniu, ale też o 20 proc. niższa przed ...

Produkcja wieprzowiny do poprawy

Produkcja polskiej wieprzowiny nie jest obecnie w najlepszej kondycji i wymaga wielu zmian, które przywrócą jej najlepszą postać. Obszar produkcji wieprzowiny wymaga w Polsce dużo pracy. Gołym okiem widać, że pogłowie spada, a import rośnie. Do kraju trafia nie tylko coraz więcej żywca, ale także warchlaka. Na razie mało kto o ...

Polska produkcja gęsi najwyższa w Europie

Nasz kraj jest największym producentem gęsi w całej Europie, a jednocześnie konsumpcja gęsiny w naszym kraju jest minimalna. Z danych statystycznych wynika, iż przeciętny Polak zjada  w ciągu roku zaledwie kilka dekagramów gęsiny, podczas gdy krajowa produkcja jest najwyższą w przekroju całej Europy. Mimo iż mięso gęsi jest ...

Obecny rok przyniesie wzrost produkcji mięsa

Z raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że roczna produkcja mięsa wieprzowego, drobiowego i wołowego w tym roku wyniesie 3,57 miliony ton.  Ten wynik oznacza, że rok 2013 przyniesie około 3 procentowy spadek produkcji mięsa w naszym kraju. W raporcie czytamy, że w ujęciu rocznym produkcja wieprzowiny ...

Wszyscy dbajmy o pszczoły!

O tym, jak ważną rolę odgrywają pszczoły w produkcji żywności wiedzą już chyba wszyscy polscy rolnicy i ogrodnicy. Jest to niewątpliwie sukces prowadzonej od wielu lat kampanii edukacyjnej „Budujemy populację owadów zapylających”. Akcja ta uświadamia producentom rolnym w jaki sposób stosować środki ochrony roślin, by były ...