Summarize

Przechowywanie kokonów murarki ogrodowej

Cykl rozwojowy murarki ogrodowej rozpoczyna się wiosną, w momencie gdy temperatura w dzień sięga około 15 °C. W naturalnych warunkach może to mieć miejsce już na początku kwietnia. Jako pierwsze z kokonów wygryzają się samce. Samice wychodzą 7-10 dni później. Samice po zapłodnieniu przez samce rozpoczynają budowę gniazd. ...

Pszczoła miodna owadem zapylającym

Rola pszczoły miodnej jako owada zapylającego staje się coraz ważniejsza, ponieważ w obecnej dobie powszechnej chemizacji rolnictwa i ogólnie dużego zanieczyszczenia środowiska zastraszająco szybko ubywa dzikich owadów pszczołowatych, tj. pszczół samotnic i trzmieli. Nawet pszczoły miodne w tych warunkach są zagrożone, choć ...

Czy da się uchronić bydło przed BSE?

BSE, czyli gąbczaste zwyrodnienie mózgu jest dla bydła chorobą śmiertelną, która atakuje układ nerwowy. Środki zaradcze przeciw niej istnieją, jednak można traktować je tylko jako zapobiegawcze.Mimo prowadzenia badań nad BSE, jej przyczyna do tej pory nie jest znana. Aktualne teorię mówią, jakoby za jej powstawanie miało ...

Sytuacja rodzin pszczelich poprawia się

Długa zima znacznie osłabiła pszczele rodziny z województwa warmińsko-mazurskiego, w wyniku czego wyginęło aż 20 procent ich populacji w tym regionie. Sytuacja wydaje się jednak stopniowo poprawiać.Pszczelarze z woj. warmińsko-mazurskiego ciągle walczą o wzmocnienie pszczelich rodzin, co w niektórych przypadkach przynosi ...

Wzmacnianie rodzin pszczelich

W województwie warmińsko-mazurskim z powodu długiej zimy rodziny pszczele zostały poważnie osłabione. Teraz tamtejsi pszczelarze walczą po to, aby je wzmocnić.Z informacji podanych przez prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie Józefa Zyska wynika, że długa zima spowodowała wymarcie około 20% ...

Bydło i trzoda chlewna w dół, drób w górę

Przełom kwietnia i maja 2013 roku przyniósł spadki cen bydła oraz trzody chlewnej. Z kolei ceny skupu drobiu zanotowały w tym okresie wzrost. Z informacji pochodzących ze Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, na przełomie kwietnia i maja (29 kwietnia – 5 maja) kilogram żywca wieprzowego kosztował średnio 5,21 ...

Pomimo strat obecny rok będzie dobry dla pszczelarzy

Jak informuje prezes Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Sabat, w obecnym roku w Polsce straty w populacji pszczół wyniosły około 20%. Tegoroczne straty są dużo większe niż miało to miejsce w latach poprzednich. Jak szacuje Sabat, w poprzednich latach z powodu chorób oraz niskich temperatury wynosiły one od 10 do 15%. ...

Wzrost importu żywca wieprzowego

Jak podaje Bank Gospodarki Żywnościowej w styczniu i lutym tego roku import żywca wieprzowego wzrósł w relacji rocznej o 65 punktów procentowych.Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pokazują, że nasz kraj jest importerem netto żywca wieprzowego. Pierwsze dwa miesiące 2013 roku przyniosły ujemne saldo handlowe trzodą żywą na ...

Apel w sprawie ochrony pszczół

W czwartek 25 kwietnia stowarzyszenia pszczelarzy oraz Greenpeace Polska zaapelowały do ministra rolnictwa o zwiększone zainteresowanie działaniami mającymi na celu ochronę pszczół oraz owadów zapylających. Apel Greenpeace Polska oraz stowarzyszeń pszczelarzy jest związany z masowym ginięciem pszczół, które jest ...

Miodu wiosennego nie będzie

Zdaniem pszczelarzy z województwa świętokrzyskiego z powodu przedłużonej zimy nie ma co liczyć na miód wiosenny.Wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy Stefan Nachyła powiedział, że miód wiosenny jest zbiera najczęściej w połowie miesiąca maja. Wiosna w tym roku przyszła jednak za późno i dlatego pszczoły ...

Zatrucia pszczół - straty nie tylko dla pszczelarstwa

Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin stanowią nie od dziś poważny problem.Stosowanie tych środków w rolnictwie jest sprawą oczywistą i konieczną ze względu na utrzymywanie zdrowotności upraw rolniczych i ogrodniczych, co jest związane z wielkością uzyskiwanych plonów. Ale należy pamiętać także o tym, że ...

Bezbolesny ubój świń przy pomocy azotu

Centrum Badań nad Trzodą Chlewną na Uniwersytecie Wegeningen testuje użycie piany azotowej do humanitarnego uboju zwierząt.Dzięki zastosowaniu tej metody świnie będą szybko stawały się nieświadome z powodu zbyt dużej ilości azotu. Ich zgon również nastąpi w krótkim czasie. Badania są związane z regulacjami Unii ...

Bayer i Syngenta z planem ochrony pszczół

Niemiecki Bayer oraz szwajcarska Syngenta przedstawiły w czwartek 28 marca „plan działania” na rzecz pszczół będący odpowiedzią na propozycję Komisji Europejskiej, która proponuje zakazać stosowania trzech neonikotynoidów w czterech uprawach. Obie firmy przedstawiły komunikat, w którym możemy zapoznać się z planem, ...

Pestycydy wpływają negatywnie na pamięć pszczół

Dwie najnowsze prace badawcze pokazują, że pewna kombinacja pestycydów powszechnie stosowanych w rolnictwie ma negatywny wpływ na zdolność uczenia się pszczół. Naukowcy pokazali, że te pestycydy wpływają negatywnie na zapamiętywanie kwiatów.Jak powiedziała dr Geraldine Wright, która prowadziła badania na pszczołach: ...

Oświetlenie LED w hodowli drobiu

Troska o zrównoważony rozwój wymusiła na hodowcach drobiu stosowanie nowych technologii w produkcji jaj. Jedną z nich jest ocen oświetlenia typu LED. Uniwersytet Georgia należy do liderów jeśli chodzi o ocenę alternatywnych systemów oświetlenia. W ostatnich badaniach naukowcy z tego uniwersytetu porównali działanie ...