Summarize

Słabsza koniunktura w rolnictwie

IV kwartał przyniósł sezonowe osłabienie koniunktury w rolnictwie. W IV kwartale 2013 r. nastąpiło osłabienie koniunktury w polskim rolnictwie - poinformował w komunikacie Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Obawy o sezonowe pogorszenie tendencji rozwojowych w polskim rolnictwie, wyrażone w wynikach badania koniunktury przed trzema ...

NIK szykuje kontrole ferm trzody chlewnej

Narodowa Izba Kontrola zamierza wkrótce rozpocząć ogólnopolska kontrolę ferm trzody chlewnej. Poprzednie kontrole NIK miały miejsce w 2006 i 2011 roku i wykazały dużo nieprawidłowości. Głównymi problemami było nieprzestrzeganie zarówno prawa budowlanego, weterynaryjnego jak i środowiskowego. Według informacji zebranych przez ...

POLANDAFRICA 2013

Planowana współpraca polsko-afrykańska i zapewnienia Janusza Piechocińskiego.  W Łodzi, w po raz pierwszy zorganizowanym  polsko-afrykańskim kongresie współpracy POLANDAFRICA 2013 wziął udział wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, który podkreślał planowany do końca przyszłego roku, trzykrotny wzrost wymiany ...

Spadek cen masła na rynkach

W ostatnim czasie rynek przetworów mlecznych w Unii Europejskiej zanotował spadek cen masła, które w ostatnich miesiącach systematycznie wzrastały. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA) wskazuje, że powodem wahań cenowych masła była między innymi sucha, słoneczna i bezdeszczowa pogoda, która w wielu ...

Nowa Komisja Zarządzająca Funduszem Promocji Mleka

W dniu wczorajszym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba wręczył  członkom Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka powołania na nową kadencję, przewidzianą do końca 2017 roku. Członkiem komisji reprezentującym Krajową Radę Izb Rolniczych został Mirosław Borowski. Członkami komisji reprezentującymi ...

Wyższe ceny żywności na Białorusi

Białoruskie Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło ponowne podwyżki cen żywności. Państwowa agencja Biełta poinformowała w sobotę, iż ceny chleba, nabiału, jajek oraz drobiu zostaną zwiększone. W 2013 roku jest to już kolejna podwyżka cen żywności. Maksymalne ceny zbytu chleba żytniego i żytnio-pszennego oraz pieczywa z ...

Dopłaty bezpośrednie w trakcie przygotowań do wypłaty

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował o wysokości stawek z tytułu dopłat bezpośrednich. Z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż jednolita płatność obszarowa (JPO) będzie wyższa od zeszłorocznej o prawie 100 zł za hektar. Przysługuje ona każdemu rolnikowi, który posiada przynajmniej 1 ha gruntów ...

Poradnik dla producentów tradycyjnej żywności

Niedługo zostanie opublikowany poradnik dla producentów tradycyjnej żywności. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zostanie wydawcą poradnika, skierowanego do rolników, gospodarstw agroturystycznych, stowarzyszeń i niewielkich zakładów rolnych, które chcą produkować oraz sprzedawać naturalną i tradycyjną żywność ...

Spadek spożycia chleba w Polsce

Kryzys na rynku piekarniczym trwa już od kilku lat i jak pokazują dane z bieżącego roku, oczekiwana zmiana nie nastąpi. Polacy jedzą coraz mniej chleba, wystarczy porównać spożycie pieczywa z roku 1993, które wynosiło 96,7 kg, ze spożyciem w ostatnich latach, które równało się zaledwie ponad 50 kg. Dane Instytutu Ekonomiki ...

Niższe dochody rolników

Dochody rolników w 2012 roku spadły, a podobna sytuacja będzie miała miejsce również w roku bieżącym. Dochody rolników spadły w 2012 r. o 5 proc. wobec roku poprzedniego. Według wstępnych szacunków, w tym roku dochody ponownie się obniżą, głównie producentów zbóż – poinformował Andrzej Kowalski, dyrektor IERiGŻ, podczas ...

Kolejny tydzień kontroli Inspekcji Weterynaryjnej

Program Inspekcji Weterynaryjnej „Zero tolerancji” zatacza coraz szersze kręgi. W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 13-19 listopada 2013 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły prawie 1000 kontroli w różnych podmiotach - poinformował ...

Rekordowe zbiory kukurydzy na Ukrainie

Zbiory kukurydzy na Ukrainie mają być ponad 2,5-krotnie wyższe niż 3 lata temu. Ukraina w bieżącym roku zbierze rekordową ilość ziarna kukurydzy. Zbiory mają być 2,5-krotnie większe niż zaledwie trzy lata temu. Eksport ma wzrosnąć w jeszcze większym stopniu – poinformował Bank Gospodarki Żywnościowej. Amerykański ...

Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przewiduje 32 mld euro dla polskiego rolnictwa. Parlament Europejski przyjął 19 listopada br. w Strasburgu budżet Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020. Zaplanowano w nim, że wydatki Wspólnoty w najbliższych siedmiu latach, w zobowiązaniach wyniosą 960 mld euro, a w rzeczywistych ...

Krok, który mógłby pomóc polskim hodowcom świń

Zdaniem  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przywrócenie krzyżowego skarmiania mączek pochodzenia zwierzęcego byłoby znakomitym krokiem dla polskiego sektora produkcji świń. Mogło by to wpłynąć pozytywnie na opłacalność produkcji i tym samym na sytuację finansową polskich hodowców. W ten sposób udało by się obniżyć ceny ...

Składka zdrowotna przedłużona na 2014

Po raz kolejny sejm przedłużył obowiązywanie składki zdrowotnej rolników. W 2014 roku składka zdrowotna będzie opłacana według tych samych zasad co w tym roku. Podczas głosowania na przyjęciem nowych przepisów 289 posłów głosowało za, 156 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Warto również podkreślić, że posłowie ...