Summarize

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

W roku akademickim 2012/2013 oferta dydaktyczna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wzbogaci się o cztery nowe kierunki studiów: bezpieczeństwo żywności, hodowlę i ochronę zwierząt towarzyszących i dzikich, inżynierię ekologiczną oraz żywienie człowieka i ocenę żywności.Rozpoczęła się już internetowa rejestracja dla kandydatów na studia. Ogółem na kolejny rok akademicki uczelnia przygotowała 6500 miejsc na 32 kierunkach studiów.

Krótki opis nowych kierunków:

Bezpieczeństwo żywności - studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Nauk o Żywności. Limit miejsc: 60. Kierunek ten związany jest z naukami chemicznymi, biologicznymi i technicznymi, nauka obejmuje podstawy produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych, inżynierię żywności, przetwarzania i jej dystrybucji oraz problematykę ochrony środowiska i kontroli jakości. Uruchomienie tego kierunku jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny na rynku pracy. Zgodnie z zaleceniami FAO, Wspólną Polityką Rolną i prawem żywnościowym UE, koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa żywności powinna być wprowadzone do wszystkich ogniw łańcucha żywnościowego.

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich - kierunek prowadzony zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych (po 60 miejsc), na Wydziale Nauk o Zwierzętach. Na świecie zwiększa się liczba utrzymywanych przez ludzi zwierząt towarzyszących, mogących wypełniać czas wolny właścicieli – ale także służyć rehabilitacji. Wartość rynku zoologicznego w Europie wzrasta w tempie 13% rocznie, w USA uległa podwojeniu w ciągu 10 lat. Wzrasta zapotrzebowanie na doradztwo w zakresie utrzymania i żywienia, pielęgnacji zwierząt itp.

Inżynieria ekologiczna - 90 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Rolnictwa i Biologii. Studia dają szerszą perspektywę na produkcję rolniczą, z pozycji ekosystemów a nie pojedynczych pól. Ideą przewodnią jest zwiększanie produkcji rolniczej zgodnie z możliwościami środowiska naturalnego (wiedza jak ocenić stan środowiska i skutki zmian spowodowanych jego użytkowaniem).Komentarze

Skomentuj