Summarize

mszyce

W drugiej połowie maja Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformowała o rozpoczęciu wiosennej migracji mszyc. Tego roku rozprzestrzeniania się tych owadów odbyło się wcześniej niż w dwóch ubiegłych latach.Loty mszyc zaczęły się wraz ze wschodem ziemniaka, co powoduje w zrost zakażeń wirusem Y. Z tego powodu ziemniak stał się pierwszą , lecz nie jedyną, ofiarą szkodników. Wirus Y przenoszą także inne gatunki mszyc, których żywicielem nie jest ziemniak. Zakażenie następuje na skutek próbnych nakłuć.

Aby przewidzieć termin nalotu mszyc na uprawy ziemniaka należy obserwować rozwój mszyc na gospodarzach zimowych, którymi są w Europie brzoskwinia i kolcowój szkarłatny. Rośliny te występują nielicznie na terenach północnych Polski, więc miejscem zimowania owadów są ciepłe szklarnie, czy roślinność domowa

Mszyca trzmielowo-buraczana, obecna w uprawach buraka, jako owad ssący, nakłuwa i pobiera z rośliny soki roślinne. Dodatkowo jest wektorem żółtaczki wirusowej .
Przegląd pola pomaga w określeniu stopnia rozprzestrzenienia szkodnika. Na dużych polach z uprawą buraka należy poddać próbie sto pięćdziesiąt roślin, pochodzących z różnych punktów uprawy. Liczba nieuskrzydlonych mszyc przypadających na jedną roślinę nie może być większa od piętnastu. Powyżej tej liczby bezpośrednia szkodliwość pluskwiaków (polegająca na wysysaniu soków roślinnych) wzrasta. Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego zabiegu owadobójczego istnieją warunki pogodowe, które sprzyjają eskalacji niekorzystnego zjawiska, zabieg należy powtórzyć najpóźniej po dwóch tygodniach.
Aby zapobiec żółtaczce wirusowej, która stanowi pośrednią szkodliwość, należy dokładnie obserwować, kiedy nastąpi pierwszy nalot szkodnika, a więc osobników uskrzydlonych.

Objawy występowania mszycy ziemniaczanej na uprawach ziemniaka to żółknięcie i zawijanie się liści. Następny etap to ich zasychanie. Pędy dotknięte mszycą ziemniaczaną zmniejszają tempo wzrostu lub nie rozwijają się dalej. Zmniejsza się ich odporność na niskie temperatury, przez co roślina obumiera. W celu wytępienia niekorzystnego zjawiska należy używać dopuszczonych do stosowania środków o charakterze systemicznym. Preparaty systemiczne z grupy pestycydów działają owadobójczo.Wnikają one do rośliny przez jej wiązki przewodzące. Skutecznie zwalczają owady ssące, w tym mszyce.
Ponadto istotne jest rozpoczęcie selekcji negatywnej. Jej istota tkwi w usunięciu roślin dotkniętych chorobą wirusową, które stanowią źródło zakażenia. Zabieg ten należy wykonać parokrotnie. Odpowiednio wykonana selekcja zwiększa skuteczność pestycydów.Komentarze

Skomentuj