Summarize

O 47% wzrósł w 2014 roku eksport słodów ze Strzegomia. Spółka Danish Malting Group Polska, do której należą dwie słodownie, w Strzegomiu i w Sierpcu, wyprodukowała w ubiegłym roku prawie 95 tys. ton słodów jasnych i kolorowych na potrzeby przemysłu piwowarskiego i branży piekarsko-cukierniczej.  To o  6% więcej niż rok wcześniej. Rekordowe były też zbiory jęczmienia browarnego - do magazynów DMGP trafiło w 2014 roku ponad 92,7 tys. ton ziarna czyli o 35% więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. 100% zakupionego jęczmienia pochodziło od polskich rolników.
Po trudnym roku 2013, w którym długa zima i sucha wiosna nie sprzyjały uprawom jęczmienia browarnego a spadek cen zbóż konsumpcyjnych zarówno u nas, jak w całej Europie ograniczył podaż surowca na rynku, wyniki producenta słodów za 2014 roku są więcej niż zadowalające.
– Łączna sprzedaż naszych słodów wzrosła w 2014 roku o 6% tj. o ok. 5 tys. ton - mówi Marcin Siemion, Prezes Zarządu DMG Polska. – Odnotowaliśmy co prawda spadek wolumenu sprzedaży na rynek krajowy o 8,5 %, natomiast znacząco wzrosła nasza sprzedaż zagraniczna w porównaniu do 2013 roku - wyeksportowaliśmy 26,5 tys. ton słodów czyli prawie 1/3 naszej łącznej produkcji. 
Hitem eksportowym spółki są od kilku lat słody kolorowe ze słodowni w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. W 2014 roku prawie 70% produkcji trafiło zagranicę a przychody ze sprzedaży wzrosły o 28% w porównaniu do 2013 roku. Główny kierunek to kraje starej Unii, takie jak Wlk. Brytania, Niemcy czy Francja. Wśród nowych odbiorców europejskich w 2014 roku pojawiły się Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Irlandia. Z roku na rok coraz więcej słodów kolorowych zamawiają także klienci z krajów azjatyckich: Kambodży, Malezji i Sri Lanki, a także browary z Dominikany. Słodownia Strzegom produkuje też słody ekologiczne, których eksport w ubiegłym roku zwiększył się aż pięciokrotnie. W większości trafiły do browarów w Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Łącznie eksport strzegomskich słodów wzrósł w 2014 roku o 47%.
– Sukcesy na rynkach zagranicznych to oczywisty powód do satysfakcji, tym bardziej, że nie działamy tam w próżni – przekonuje Marcin Siemion. – Wzrost sprzedaży w jakimkolwiek kraju to przecież efekt walki konkurencyjnej z producentami i sprzedawcami obecnymi na tych rynkach czasem od długiego czasu. Nasza strategia nie polega na mnożeniu kierunków eksportu i liczby odbiorców. Przeciwnie, kiedy uda nam się gdzieś osiągnąć pierwsze sukcesy, staramy się tam umacniać, rozwijać kontakty, a tym samym zwiększać zamówienia – dodaje.
W 2014 roku DMGP wzmocniła też swoją pozycję na rynku detalicznym. Nastąpiło przyspieszenie jeśli chodzi o sprzedaż skierowaną głównie do domowych piwowarów oraz mikrobrowarów za pośrednictwem firmowego sklepu internetowego. Do 600 wzrosła liczba klientów indywidualnych a obroty zwiększyły się o 57% w porównaniu z 2013 rokiem. Największym zainteresowaniem w minionym roku cieszył się słód pilzneński, a zaraz po nim słód pale ale i pszeniczny.
Mimo znaczącego wzrostu produkcji i eksportu łączne przychody netto Grupy DMGP w 2014 r. wzrosły nieznacznie, bo o 1%, i wyniosły ponad 245 mln zł. Obie spółki odnotowały za to większy o 48% w stosunku do poprzedniego roku zysk netto  -  8,6 mln zł.
Ponad 7,5 mln zł Grupa DMGP przeznaczyła w 2014 roku na inwestycje. Większość środków trafiła do słodowni w Strzegomiu. Pamiętający XIX w. zakład zyskał nowe, spełniające najwyższe standardy ekologiczne urządzenie do prażenia ziarna, zwiększające produkcję o 3,5 tys. ton rocznie - łącznie do ok. 20 tys. ton. Instalacja wyposażona jest w system odzysku ciepła zmniejszający zużycie gazu.
W ubiegłym roku DMGP zawarła 346 kontraktów z producentami jęczmienia browarnego.  Na sezon 2015/2016 ilość zakontraktowanego surowca to ponad 115 tys. ton, najwięcej w historii firmy. Liczba dostawców wzrosła do 415. Większość jęczmienia będzie pochodziła z południowo-zachodniej Polski -  91 tys. ton – a prawie ¼ z południowego wschodu. Łącznie obsiano jęczmieniem około 21 tys. ha pól czyli o 25% więcej niż w sezonie 2013/2014.
W 2015 roku Grupa DMGP planuje dalszą ekspansję eksportową na rynki azjatyckie, gdzie coraz większą popularnością cieszy się polski słód pilzneński. Firma będzie też umacniać swoją pozycję na rynkach Europy Zachodniej - tamtejsi odbiorcy cenią sobie szczególnie słody kolorowe ze Słodowni Strzegom.
– Trudno nam w tej chwili oszacować przychody, jakie osiągniemy w 2015 roku, ponieważ są one w dużej mierze uzależnione od zbiorów i cen jęczmienia. Jęczmień stanowi 70% naszych kosztów. Przewidujemy, że ceny surowca pozostaną na podobnym lub niewiele niższym poziomie niż w 2014 roku, więc poprawa wyników może być związana przede wszystkim ze wzrostem wolumenu zakupów jęczmienia , a tym samym sprzedaży naszych produktów – ocenia Marcin Siemion.
Warto zaznaczyć, że wzrost kontraktacji to najlepszy pozytywny sprawdzian dla budowanej od lat, konsekwentnej polityki Grupy DMGP ukierunkowanej na tworzenie własnego zaplecza surowcowego, opartego o sprawdzonych krajowych dostawców jęczmienia browarnego.Komentarze

Skomentuj