Summarize

Mobilność substancji czynnych fungicydów a walka z grzybami

Potencjał ochronno leczniczy fungicydów może być zagrożony przez słabą mobilność substancji czynnych. Zdolność dotarcia do patogenów zależy od dobrej rozpuszczalności w tłuszczach i wodzie – właściwości szczególnie widocznych w docenianym od niedawna fluksapyroksadzie. Aby fungicyd mógł w pełni rozwinąć swój potencjał ...

Sezon burz gradowych rozpoczęty

Gwałtowna burza w łódzkich Brzezinach, która spowodowała potężne podtopienia rozpoczęła wiosenny sezon burzowy. Ucierpiały już pierwsze uprawy – szczególnie rzepak. Największe szkody jeszcze przed nami. Choć ulewa trwała zaledwie kilkanaście minut w Brzezinach zalana została duża część miasta, kilkadziesiąt domów i ...

Jak wybrać odpowiedni tunel foliowy?

Tunele foliowe są niezbędne dla przedsiębiorców, którzy chcą podnieść jakość i ilość swoich plonów. Doskonale sprawdzają się także wśród sympatyków przydomowej uprawy. Dzięki nim możemy cieszyć się smakiem zdrowych warzyw oraz owoców. To główne powody, dla których sięga po nie coraz więcej osób dopiero ...

Ochrona fungicydowa jęczmienia niezależnie od pogody

Z Mirosławem Kruczkiewiczem i Tomaszem Milickim rozmawiał Mariusz Michalski. MM: Panie Tomaszu, jak ocenia Pan ubiegły sezon pod względem presji chorób? T.M.: Wczesna i długa wiosna spowodowała, że każdy z nas spodziewał się chorób i rzeczywiście, presja chorobowa była większa niż w sezonie ubiegłym. W przypadku przestrzegania ...

Kukurydza. Tolerancja na suszę

Kukurydza to roślina, która posiada bardzo głęboki i silnie rozwinięty system korzeniowy – potrafi dobrze znosić okresowe niedobory wody. Brak wody zaczyna dotkliwie odczuwać na ogół w czerwcu. Największe potrzeby wodne kukurydza wykazuje w czasie kwitnienia – w lipcu i na początku sierpnia, a to pełnia lata – okres suszy. W ...

Oszczędna gospodarka fosforem

Komisja Europejska podejmuje od lat działania, które mają przyczynić się do zredukowania stosowania nawożenia mineralnego. Inicjatywa ta ma na celu ograniczenie degradacji gleb i zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w tym zwłaszcza wód. Rekomendowane są nawozy, które sprzyjają wzrostowi produktywności upraw poprzez redukcję ...

Kukurydza. Wybór odmiany

W hodowli i w uprawie kukurydzy, w porównaniu z innymi gatunkami zbóż, w ciągu ostatnich lat dokonał się największy postęp. Aktualnie areał kukurydzy w naszym kraju szacowany jest na ponad milion hektarów. Od dwóch dekad powierzchnia jej zasiewów stale rośnie. Prawdopodobnie, tegoroczne spadki cen ziarna mogą wpłynąć na ...

Skuteczność bezopryskowej metody ochrony fungicydowej jęczmienia

Najnowsze badania przeprowadzone w Centrach Kompetencji BASF nad plonowaniem jęczmienia jarego potwierdziły skuteczność bezopryskowej metody ochrony, stosowanej na etapie zaprawiania ziarna.  Przeprowadzone doświadczenia wykazały nawet 36% wzrost plonowania. Do niedawna jedyną skuteczną formą walki z chorobami grzybowymi występującymi ...

Niedobory fosforu w uprawie kukurydzy

Uprawa kukurydzy stała się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Areał jej uprawy z szacuje się w sumie  na około milion hektarów, z czego około połowa jest uprawiana na ziarno. Jest to bardzo wartościowa roślina paszowa  szczególnie w żywieniu drobiu i trzody chlewnej (ziarno), ale również i bydła (kiszonka). Znajduje ...

Startowe nawożenie kukurydzy

Nie od dzisiaj wiadomo, że szybki start oraz wyrównane wschody w uprawie  kukurydzy są podstawą do osiągnięcia wysokich i dobrej jakości plonów. Odpowiednio wyrównana obsada i szybkie wschody są kluczem do sukcesu. W uprawie kukurydzy  zależy nam na jednej dużej wypełnionej w pełni kolbie na każdej roślinie. Jednorodny łan to ...

Przeciwdziałanie uwsteczniania się fosforu w glebie

Nowy wymiar fosforu – pod tym tytułem 16 października br. w miejscowości Ossa odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z możliwościami przeciwdziałania uwsteczniania się fosforu w glebie. Głównym gościem spotkania był Pan dr Josemaria Garcia Mina – twórca unikalnej technologii  mechanizmu zapobiegającemu ...

Dolistne dokarmianie kukurydzy makro i mikroelementami

Uprawa kukurydzy w Polsce staje się coraz powszechniejsza. Do niedawna rolnicy interesowali się przede wszystkim odmianami przeznaczonymi na kiszonkę. Szacuje się, że w ubiegłym roku areał upraw tych odmian wynosił około 500 tys. ha. Ogólna powierzchnia uprawy tej rośliny w Polsce oscyluje obecnie na poziomie koło miliona ha i jak ...

Sytuacja surowców rolnych na rynku wg raportu USDA

Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) 10 lutego zaprezentował raport określający sytuację na rynku surowców rolnych. Za raportem USDA analitycy  Raiffeisen Bank Polska S.A. przedstawiają rynkowe prognozy dla pszenicy, soi i kukurydzy. W sezonie 2013/14 prognoza USDA dla światowej podaży pszenicy została zmniejszona o około 1,1 ...

Zbiory zbóż większe o 9,7%

W styczniu po raz kolejny podniesiono prognozy zbiorów zbóż na świecie w sezonie 2013/2014. Z początkiem roku swoje prognozy podniosły dwie liczące się organizacje: Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) i Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).  30 stycznia z kolei swoją prognozę podniosła ...

Czy to już koniec wzrostu produkcji zbóż na świecie?

Badania naukowców z Uniwersytetu Nebraska-Lincoln wskazują na to, że około 30% najważniejszych roślin uprawnych (ryż, pszenica, kukurydza) mogło już osiągnąć swoją maksymalną wydajność. Te wyniki każą na nowo przemyśleć czy wzrost produkcji żywności na świecie jest realnie wykonalny. Jak donoszą amerykańscy naukowcy w ...